Hoe democratisch is de Europese Unie?

Hoe democratisch is de Europese Unie?

De instellingen van de Europese Unie wordt menigmaal een gebrek aan democratische legitimiteit verweten. In het verleden focuste de term democratisch tekort in de Europese Unie vooral op het feit dat het Europees Parlement te weinig macht had.

Wat is de Europese Unie?

Portaal. Europese Unie. De Europese Unie ( EU) is een uit 27 Europese landen bestaand statenverband. De EU vindt haar oorsprong in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Economische Gemeenschap, in 1958 gevormd door zes landen ( België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland ).

Wat is het budget van de Europese Unie?

Hendrik Vos over het budget van de Europese Unie – Universiteit van Vlaanderen. De Europese Unie heeft een begroting van circa 130 miljard euro per jaar, gefinancierd door afdrachten uit de lidstaten. De EU-uitgaven vinden ook grotendeels plaats in en onder verantwoordelijkheid van de lidstaten.

Wat zijn de zeven instellingen van de EU?

De zeven instellingen van de Europese Unie zijn: Het Europees Parlement is de volksvertegenwoordiging van de Unie en bestaat uit 751 parlementariërs, die om de vijf jaar worden verkozen. Het deelt samen met de Raad de wetgevende macht van de EU. Het kan Europese wetten (richtlijnen, verordeningen…) aannemen, wijzigen of verwerpen.

Wat is de voorganger van de EU?

De voorganger van de EU, de Europese Economische Gemeenschap, werd in 1957 opgericht door zes landen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.

Wat is democratische legitimiteit?

Legitimiteit is het recht van een heerser om te regeren, dat wil zeggen besluiten te nemen die de gemeenschap aangaan. Deze heerser kan een persoon of een regeringscollege zijn.

Wie wordt dus vertegenwoordigd in het Europees Parlement?

Het Parlement is de instelling die de Europese burgers vertegenwoordigt en vormt als zodanig de democratische grondslag van de Europese Unie.

Welke landen hebben geen democratie?

Niet-democratische landen waar de politieke macht geconcentreerd is in één enkele politieke partij waarvan de structuur versmolten is met de regeringshiërarchie.

  • China.
  • Cuba.
  • Eritrea.
  • Laos.
  • Noord-Korea.
  • Syrië
  • Turkmenistan.
  • Vietnam.

Wie voert de begroting uit?

Bij het vaststellen van de begroting heeft de Europese Centrale Bank (ECB) naast de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement een belangrijke rol. De rol van de lidstaten komt vooral tot uiting tijdens beslissingen over het meerjarig financieel kader.

Related Posts