Hoe een vergelijking oplossen met 2 onbekenden?

Hoe een vergelijking oplossen met 2 onbekenden?

Voorbeeldvraag

 1. Uitwerking.
 2. Stap 1: Herschrijf één van beide vergelijkingen tot de vorm x =
 3. Stap 2: Vul de gevonden waarde van de variabele in in de andere vergelijking.
 4. Stap 3: Vul het antwoord van stap 2 in in één van de herschreven vergelijkingen (zie stap 1) om de andere variabele op te lossen.

Hoe reken je vergelijkingen uit?

In een vergelijking worden twee termen aan elkaar gelijk gesteld. Een vergelijking kan opgelost worden door de waarde van de onbekende letter uit te rekenen. De functie F=1,8C+32 kan bijvoorbeeld worden gebruikt om uit te rekenen hoeveel graden Celsius (C) overeenkomt met een temperatuur in Fahrenheit (F) van 112∘F.

Hoe doe je balans methode?

Als je aan de linkerkant iets optelt of aftrekt, moet je dat rechts ook doen. En als je de linkerkant door iets deelt of met iets vermenigvuldigt, dan moet je dat ook aan de rechterkant doen. Zo blijft de vergelijking in evenwicht. Dit noemen we dan ook de balansmethode.

Wat doe je als je een vergelijking oplost?

Je ziet dus dat wanneer je een vergelijking oplost, je bij elke stap aan beide kanten hetzelfde doet. Als je bijvoorbeeld optelt doe je dit links én rechts. Zo blijft de vergelijking in balans. Eerst haakjes wegwerken!

Hoe los je een Tweedegraadsvergelijking op?

Er is maar één standaardvorm van een tweedegraadsvergelijking met drie termen: ax 2 + bx + c = 0. Er zijn twee manieren waarop je deze vergelijking kan oplossen, door te ontbinden of door de abc-formule te gebruiken.

Wat is de oplossing van een vergelijking?

Het oplossen van vergelijkingen is een term uit de wiskunde die aangeeft hoe de waarde(n) van onbekenden bepaald worden uit een of meer vergelijkingen. Een vergelijking bestaat daarbij uit twee wiskundige uitdrukkingen die aan elkaar gelijkgesteld zijn.

Hoe werkt de balans bij boekhouden?

Een balans heeft een linker- en een rechterkant. De linkerkant is de activa- of debetzijde. Aan deze kant staan je bezittingen, zoals bijvoorbeeld geld, goederen of debiteuren, mensen die nog geld aan jou moeten betalen. Aan de rechterkant staat de passiva-, of creditzijde.

Hoe werk je kwadraat weg?

Vuistregels

 1. De factor voor het kwadraat buiten haakjes halen. Dit doe je met: ax2+bx+c=a(x2+bax)+c.
 2. Het kwadraat afsplitsen. x2+bx=(x+b2)2−(b2)2.
 3. Het afgesplitste kwadraat in de formule invoeren en de haakjes wegwerken.

Hoe los je vergelijkingen op in Q?

Vuistregels

 1. (x + p)2 = q.
 2. Als q < 0, dan heeft de vergelijking geen oplossing.
 3. Als q = 0, dan heeft de vergelijking 1 oplossing.
 4. Als q > 0, dan heeft de vergelijking 2 oplossingen.

Hoe werk je een macht weg?

Een machtsvergelijking ziet er (in de meest eenvoudige vorm) zo uit:

 1. xn=a.
 2. Stel je hebt de vergelijking x3=50.
 3. x3=50.
 4. 3√x3=3√50.
 5. Op dezelfde manier kun je ook andere machten uit een vergelijking weg werken. Bijvoorbeeld: x9=512.
 6. 9√x9=9√512.
 7. Zoals je je misschien herinnert heeft de vergelijking x2=a.

Related Posts