Waarom is een inwerkprogramma belangrijk?

Waarom is een inwerkprogramma belangrijk?

Belang van een goed inwerkprogramma of inwerktraject Dit biedt een bepaald verwachtingspatroon dat de nieuwe werknemer meeneemt naar zijn of haar eerste werkdag. Het verwachtingspatroon of de eerste indruk zal worden getoetst met situatie die de werknemer op de eerste werkdag aantreft.

Waarom is een goede introductie belangrijk?

Je geeft de nieuwe medewerker het gevoel dat hij welkom is, gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Het maakt dat hij zich betrokken voelt bij de organisatie en zich loyaal zal opstellen.

Waar moet een inwerkprogramma aan voldoen?

In het inwerkprogramma vermeld je op één A4 hoe lang de inwerktermijn duurt, welke collega de nieuwe werknemer op weg helpt en welke taken vanaf wanneer moeten worden uitgevoerd en wat hierover de verwachtingen zijn. Ook vermeld je hoe de taken worden beoordeeld aan het einde van de inwerkperiode.

Hoe lang is een inwerkperiode?

Hoe lang duurt een inwerkperiode? De inwerkperiode voor een nieuwe baan begint meestal zo’n twee weken voordat de nieuwe medewerker begint en vervolgens duurt het over het algemeen zes maanden voordat iemand volledig ingewerkt is.

Hoe maak je een Inwerkplan?

Checklist inwerkprogramma opstellen

 1. Welkomstbrief sturen. Met een welkomstbrief heet je de nieuwe werknemer welkom en verstrek je informatie over de eerste werkdag.
 2. Informatiepakket toesturen.
 3. Werkplek inrichten.
 4. Aankondiging doen.
 5. Agenda opstellen.
 6. Welkom heten.
 7. Rondleiding geven.
 8. Personeelshandboek doornemen.

Hoe kan je iemand het beste inwerken?

Tips inwerken nieuwe collega

 1. Regel alle praktische zaken. Een eigen bureau, een computer die werkt, een e-mailaccount en visitekaartjes.
 2. Stel een inwerkprogramma op.
 3. Laat de vertrekkende werknemer een overdracht schrijven.
 4. Informeer je team.
 5. Leg een informatiepakket klaar.
 6. Benoem een mentor.

Wat is belangrijk in een introductie?

Gebruik 1-2 zinnen om uit te leggen waarom het belangrijk is. Voor jou zal de reden waarom je artikel belangrijk is wel helder zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn voor je lezer. Geef duidelijk aan wat je artikel voor toegevoegde waarde heeft, zodat je lezers misschien dan wel kiezen om toch door te lezen.

Waar moet een introductie aan voldoen?

In je inleiding geef je algemene informatie over je onderwerp en baken je je onderwerp af zodat je lezer weet waar je onderzoek over gaat. Met die informatie beschrijf je jouw doelstelling, probleemstelling en presenteer je de hoofdvraag en deelvragen van je scriptie.

Hoe snel moet je ingewerkt zijn?

Het duurt al gauw een half jaar voor een nieuwe werknemer volledig ingewerkt is. Negen tips om nieuw personeel sneller te integreren in uw bedrijf. Zorg er op de eerste dag voor dat de werknemer al het benodigde papierwerk heeft ondertekend en dat er geen vragen meer zijn over details van de contracten.

Related Posts