Hoe gingen Griekse wetenschappers denken en onderzoeken?

Hoe gingen Griekse wetenschappers denken en onderzoeken?

De ontwikkeling in wetenschappelijk denken. Deze Griekse onderzoekers (filosofen) gingen verschijnselen in de natuur benaderen op een rationele manier i.p.v. een emotionele of mythologische manier. Sommige historici zeggen dat deze Grieken misschien wel de eerste ‘wetenschappers’ zijn.

Hoe is het oude Griekenland ontstaan?

Het oude Griekenland (Oudgrieks: Ἑλλάς; Latijn: Græcia) was een cultuurregio op het Balkanschiereiland en op de eilanden in de Egeïsche Zee, waaraan sinds 3000 v. Chr. rijke hoogstaande culturen voorafgingen, zoals de Minoïsche en de Myceense beschaving.

Hoe leefden de oude Grieken?

De Grieken geloofden dat op de hoogste berg van Griekenland, de Olympus de goden woonden. De tempels werden vaak gebouwd op mooie plekken. De meeste goden hadden iets met de natuur te maken. De wapens van Zeus waren de donder en de bliksem.

Hoe ontstond het Griekse wetenschappelijk denken?

Vanaf 850 voor Christus ontstaan er in Griekenland poleis (stadstaten) die hun aandacht richten op filosofie, politiek en wetenschap. Vanaf 750 tot 550 voor Christus vertrokken veel mensen naar de kusten van de Middellandse Zee om zelf koloniën te stichten.

Wat houd wetenschappelijk denken in?

De wetenschappelijke activiteit; elke wetenschapper buiten de wiskunde houdt zich in meerdere of mindere mate bezig met meten, registreren, waarnemen, en experimenteren, ordenen en interpreteren, begripsvorming en verwoording, afleiding en voorspellen, hypothesevorming en -toetsing, evaluatie en planning.

Wat was de Griekse kolonie?

De Grieken deden aan ontdekkingsreizen naar Turkije, Libië, Italië en zelfs Spanje en Frankrijk. Er kwamen allemaal nieuwe koloniën. Iedere Griekse kolonie was een eigen staat. Maïs uit Athene werd vaak geruild met olijven uit de gebieden rond de Zwarte Zee. De mensen namen de gewoontes van andere volken over.

Wat is de benaming Oude Grieken?

De Oude Grieken is de benaming die men gebruikt voor de inwoners van Griekenland in het tijdperk van de menselijke geschiedenis dat wij nu de Oudheid noemen. In deze tijd bestond Griekenland zoals we dat tegenwoordig kennen nog niet, en bestond het uit allerlei verschillende stadstaatjes.

Wat was het ontstaan van het Perzische Rijk in Griekenland?

Atheners wisten hun stad op te bouwen tot één van de sterkste stadstaten in Griekenland. Maar in het oosten dreigde gevaar. In het Midden-Oosten, ten hoogte van het huidige Iran, was het machtige Perzische Rijk ontstaan, dat zich uitstrekte van Egypte tot India. Dit rijk stond onder leiding van Xerxes I.

Waar waren de huizen van de Grieken ingericht?

De huizen van de Grieken waren meestal op de plaats waar ze werkten. De huizen waren somber ingericht. Het water in de Griekse huizen kwamen uit een put van 15 meter diep. Water werd gehaald door de slaven. De wc was een pot die werd geleegd door de slaven. De mensen aten liggend aan een lange tafel. De Grieken hadden het mozaïek bedacht.

Wat was er volgens de Grieken eerst?

Eerst waren dit de Achaeërs, later gevolgd door de Aeoliërs en Ioniërs; deze stammen voerden het paard in Griekenland in. Ze vermengden zich met de onderworpen bevolking en namen hun cultuur gedeeltelijk over.

Hoe aanbidden de Grieken hun goden?

De oude Grieken vereerden hun goden op de plaats waar zij hen aanwezig achtten. In de oudste tijden waren dit dikwijls heilige plaatsen in wouden of grotten.

Waarom gingen Grieken naar tempels?

De Grieken zagen hun goden als mensen, ook al zijn ze volgens hen onsterfelijk en hebben ze speciale krachten. Daarom bouwden ze voor alle goden tempels.

Wat houd de Griekse cultuur in?

De Griekse cultuur is grotendeels ontstaan uit de christelijk Orthodoxe religie. Veel tradities en gewoonten zijn verbonden met de Griekse religie. Tijdens een vakantie in Griekenland vallen meestal alleen zaken op zoals de kerken, de Griekse muziek en de Griekse dansen.

Waarom en op welke manier ontstond de democratie in Athene?

Het is het meest gebruikelijk om de Atheense democratie te dateren uit de tijd van Kleisthenes, omdat de grondwet van Solon faalde en vervangen werd door de tirannie van Peisistratos, terwijl Ephialtes de grondwet van Kleisthenes vreedzaam herzag.

Related Posts