Hoe goed is het Nederlandse zorgstelsel?

Hoe goed is het Nederlandse zorgstelsel?

Het Nederlandse zorgstelsel functioneert als één van de beste in Europa. Nederland heeft, in vergelijking met andere landen, een bovengemiddeld kwalitatieve en toegankelijke zorg. Dat blijkt uit het rapport ‘De Zorgverzekeringswet in perspectief’ van De Argumentenfabriek.

Waarom de maatschappelijke waarde van de gezondheidszorg met onze economie te maken heeft?

De gezondheidszorg levert ons veel op. We leven langer, zijn langer gezond en mede dankzij de zorg kunnen we langer werken. De zorg geeft ons meer zekerheid en zelfredzaamheid. Maar… de kosten in de gezondheidszorg stijgen en ze blijven maar stijgen, al jaren lang.

Wat voor zorgstelsel heeft Nederland?

Het Nederlandse zorgstelsel garandeert goede en toegankelijke zorg voor iedereen. Zorgverzekeraars moeten iedereen als verzekerde accepteren voor het basispakket. Leeftijd of gezondheid mogen hierbij geen rol spelen. Iedereen betaalt mee aan de zorgverzekering.

Nederland behoort samen met Noorwegen en Australië tot de best presterende landen als het gaat om de gezondheidszorg. Dat wordt gesteld in het rapport van The Commonwealth Fund: ‘Mirror, Mirror 2021: Reflecting Poorly’ waarin de gezondheidszorg in de Verenigde Staten wordt vergeleken met andere hoge-inkomenslanden.

Welke Zorgcategorieën zijn er?

Zorgcategorieën

  • ziekenhuizen.
  • ouderenzorg.
  • GGZ GGZ – Geestelijke gezondheidszorg.
  • academische ziekenhuizen Academische ziekenhuizen.
  • gehandicaptenzorg Gehandicaptenzorg.

Wat zijn zorginstanties?

In Nederland zijn er verschillende soorten zorginstellingen. In deze instellingen worden ook verschillende vormen van zorg geboden. De meest bekende zorginstelling is een ziekenhuis, maar er zijn ook specialistische zorginstellingen, zoals revalidatiecentra of instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

Related Posts