Hoe kan een basisinkomen betaald worden?

Hoe kan een basisinkomen betaald worden?

Om het basisinkomen te financieren, gaat de inkomstenbelasting naar 57 procent, die van topinkomens naar ongeveer 70 procent. Ter vergelijking: het huidige basistarief is 37,35 procent, en het toptarief 49,50 procent.

Waarom basisinkomen goed is?

Door iedereen te voorzien van een basisinkomen zal er nooit iemand onder de armoedegrens hoeven leven. Hierdoor is het basisinkomen een vangnet voor iedereen. Als je werkloos bent, het even niet goed gaat met je bedrijf of langer wil studeren; door het basisinkomen hoeft dit niet extreem stressvol te zijn.

Wat is het doel van een basisinkomen?

Basisinkomen, waarom eigenlijk? De Vereniging Basisinkomen stelt dat het toekennen van een onvoorwaardelijk basisinkomen mensen zelf de regie weer in handen geeft. Iedereen wordt door het basisinkomen erkend als volwaardig burger, zonder voorwaarden vooraf. Dit zal leiden tot meer saamhorigheid in de samenleving.

Het basisinkomen is een netto-uitkering/inkomen. Inkomen uit betaalde arbeid wordt niet verrekend met het basisinkomen. Huidige toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag blijven bestaan. Er moet een nieuwe manier komen van fiscaal belasten van inkomen uit (betaalde) arbeid.

Wat is burger dividend?

Het is gewoon dividend. Iedereen heeft recht op een aandeel in het land. Noem het ‘durfkapitaal voor de gewone man’. Want dat is het ook echt: een financiële basis die je de vrijheid geeft om een bedrijfje te beginnen, om een nieuwe richting in te slaan.

Wat zijn de voordelen van een basisinkomen?

Het basisinkomen is een onvoorwaardelijk inkomen….De voordelen

  • Het bespaart kosten voor scholing en re-integratie.
  • Het houdt mensen in hun waarde.
  • Het verkleint ‘overheidsbemoeienis’ en de verzorgingsstaat.
  • Het heeft een positief effect op gezondheid, schoolprestaties, voeding en ondernemerschap.

Related Posts