Hoe kan ik transitie vergoeding aanvragen?

Hoe kan ik transitie vergoeding aanvragen?

Transitievergoeding ontvangen Als uw werkgever u ontslaat via UWV of via de kantonrechter, dan heeft u recht op een transitievergoeding. Dan voert uw werkgever dus een ontslagprocedure tegen u, waartegen u verweer moet voeren. Daarvoor voor heeft u een arbeidsjurist nodig.

Wie heeft er recht op transitievergoeding?

U heeft recht op een transitievergoeding als u in loondienst werkt en uw werkgever uw contract stopt. Bijvoorbeeld door: uw contract op te zeggen, na toestemming van UWV. uw contract via de rechter te ontbinden.

Wat zijn de redenen van een ontslag?

Voorbeelden van zo’n reden zijn onder andere medische redenen, een zware fout van de werkgever of onverzoenbare professionele conflicten. Als je dus zelf ontslag neemt, dan heb je recht op een uitkering als het om een geldige reden was. Heb je geen wettige reden voor je vertrek, dan kan er een sanctie volgen.

Wanneer Kunt u worden ontslagen?

U kunt in de volgende gevallen worden ontslagen: Om bedrijfseconomische redenen (o.a. collectief ontslag) Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, bedrijfssluiting of bedrijfsverhuizing. U bent langdurig arbeidsongeschikt. U mag de eerste 2 jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent niet ontslagen worden. Daarna is dit wel mogelijk.

Kan je zelf ontslag gegeven hebben?

zelf ontslag neemt ; in onderling akkoord met je werkgever de overeenkomst beëindigt; onwettig afwezig blijft. Als je zelf ontslag gegeven hebt, kan het in sommige gevallen wel zijn dat de RVA oordeelt dat dit om een geldige reden was.

Wie regelt transitievergoeding?

UWV is de instantie voor bedrijfseconomische ontslagen en ontslag van zieke werknemers (na 2 jaar ziekte). De kantonrechter moet bij individueel ontslag (disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding) worden ingeschakeld. Bij ontslag via kantonrechter of UWV krijgt u de transitievergoeding.

Wat heeft u recht op een vergoeding bij ontslag?

Recht op een vergoeding bij ontslag. Wil uw werkgever u ontslaan? Dan heeft u recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als uw tijdelijke contract niet wordt verlengd. U heeft ook recht op een transitievergoeding als u zelf ontslag neemt of een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengt, vanwege ernstig verwijtbaar handelen

Wanneer heeft u recht op een transitievergoeding bij ontslag?

Geen recht op een transitievergoeding bij ontslag. In de volgende gevallen heeft u geen recht op een transitievergoeding: als u een volgend tijdelijk contract bent aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige

Related Posts