Hoe leer je aardrijkskunde begrippen?

Hoe leer je aardrijkskunde begrippen?

Aardrijkskunde gaat over het leren begrijpen van menselijke en natuurlijke verschijnselen over de hele wereld….Stappenplan

 1. Lees de tekst globaal door.
 2. Scheid de hoofd- en bijzaken.
 3. Leer de begrippen.
 4. Schrijf een samenvatting.
 5. Kijk goed naar de figuren en kaarten.
 6. Zoek aanvullend beeldmateriaal.

Hoe haal je een goed cijfer voor aardrijkskunde?

Algemene leertips!

 1. Tip 1 – Begin niet te laat!
 2. Tip 2 – Neem voldoende pauzes.
 3. Tip 3 – Rust goed uit!
 4. Tip 4 – Stop die telefoon weg #mijnleven.
 5. Tip 5 – Beloon jezelf.
 6. Tip 6 – Maak een samenvatting aan de hand van de geografische vragen!
 7. Tip 7 – Flashcards!
 8. Tip 8 – Maak oefenvragen!

Wat moet je weten voor je examen Aardrijkskunde?

Het Aardrijkskunde eindexamen HAVO 2022 bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk:

 • Wereld: samenhangen en verschillen in de wereld. A. Mondiale spreidings- en relatiepatronen.
 • Aarde: samenhangen en verschillen op aarde. A.
 • Ontwikkelingsland: Brazilië A.
 • Leefomgeving: nationale en regionale vraagstukken. A.

Hoe leer je het beste topografie?

Begin tijdig met het inoefenen. Splits de kaart op in tweeën of drieën zodat je kind niet alles in één keer hoeft te leren. Laat je kind de kaart goed bestuderen voor een periode van 5 tot 10 minuten. Noem dan de plaatsen, gebieden of rivieren op en laat jouw kind ze aanwijzen.

Wat moet je weten voor je examen aardrijkskunde?

Op het eindexamen Aardrijkskunde moet je de sociaalgeografische aspecten van de wereld kennen. Ook moet je de fysisch-geografische aspecten kennen. Er wordt van je verwacht dat je relaties kunt leggen tussen de natuur en de samenleving. Voor het land Brazilië moet je dit in detail weten.

Hoe leren voor aardrijkskunde examen havo?

Top 7 examentips Aardrijkskunde HAVO

 • Examentip Aardrijkskunde #1: Zorg dat je kaarten uit de atlas kunt interpreteren.
 • Examentip Aardrijkskunde #2: Zorg dat je verbanden legt tussen concepten en begrippen.
 • Examentip Aardrijkskunde #3: Leer werken met bronnen.
 • Examentip Aardrijkskunde #4: Gebruik de volledige tijdsduur.

Related Posts