Hoe registreer ik een Handelshuurcontract?

Hoe registreer ik een Handelshuurcontract?

U kunt uw huurcontract op twee manieren laten registreren.

  1. Online via MyMinfin (externe link) Meld u aan. Klik op ‘Onthaal – Mijn woning en mijn onroerende goederen – Een huurcontract laten registreren (MyRent)’
  2. Met de post. Vraag een standaardformulier aan. Er zijn 3 versies, naargelang het te registreren document:

Hoe handelshuur verlengen?

Vraag tijdig de verlenging van uw handelshuur aan !

  1. U moet de verlenging tijdig aanvragen.
  2. De aanvraag moet op een welbepaalde manier gebeuren : ofwel via een aangetekend schrijven ofwel via een gerechtsdeurwaarder.
  3. Uw aanvraag moet op een nauwkeurig omschreven manier opgesteld zijn.

Wat is een handelshuurcontract?

Het moet gaan om een geschreven huurcontract. Hij moet het pand zelf voor handel in gebruik nemen of de handel laten uitoefenen door één van de in de wet vermelde personen. De mogelijkheid moet uitdrukkelijk in het lopende handelshuurcontract voorzien zijn. U hebt als huurder recht op drie huurhernieuwingen van het handelshuurcontract.

Hoe kunt u de handelshuurovereenkomst afsluiten?

U kunt de handelshuurovereenkomst het best schriftelijk afsluiten. Het huurcontract moet worden geregistreerd bij het plaatselijk kantoor Rechtszekerheid van de FOD Financiën. (opent in nieuw venster) binnen 4 maanden na het afsluiten van het huurcontract.

Wanneer kan de verhuurder het contract opzeggen?

ook de verhuurder kan het contract om de 3 jaar opzeggen, maar hij moet een periode van 1 jaar voor de driejaarlijkse vervaldag respecteren. De mogelijkheid moet uitdrukkelijk in het lopende handelshuurcontract voorzien zijn. U hebt als huurder recht op drie huurhernieuwingen van het handelshuurcontract.

Is een huurcontract registreren verplicht?

Bij de verhuur van een onroerend goed wordt er een huurcontract afgesloten tussen een eigenaar en een huurder. Het is verplicht om het huurcontract te laten registreren. Laat uw contract ofwel online via MyRent (externe link), ofwel per post registreren.

Wie betaalt kosten registratie huurcontract?

Wie moet er de registratierechten voor het huurcontract betalen? De verplichting tot registratie en betaling van de hiermee samengaande rechten ligt zowel bij de verhuurder als bij de huurder. In geval van een boete voor een laattijdige registratie zal deze ook door beide partijen moeten worden gedragen.

Related Posts