Hoe stel je jezelf voor in een artikel?

Hoe stel je jezelf voor in een artikel?

Zelfs al heb je heel veel bereikt of heb je veel talent, moet je proberen over te komen als een nuchter persoon. Schrijf niet over jezelf om op te scheppen….Stel jezelf gewoon voor.

 1. Wie ben je?
 2. Waar kom je vandaan?
 3. Wat zijn je interesses?
 4. Wat zijn je talenten?
 5. Wat heb je bereikt?
 6. Welke uitdagingen ben je tegengekomen?

Hoe maak je een introductie?

Een heldere inleiding bestaat vaak uit de volgende onderdelen:

 1. Aanleiding.
 2. Afbakening thema.
 3. Organisatieomschrijving (indien van toepassing)
 4. Stand van zaken binnen de wetenschap.
 5. Theoretische en praktische relevantie van het onderzoek.
 6. Probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen.

Hoe verwijs je naar jezelf?

Bedenk bovendien dat ‘naar jezelf verwijzen’ niet alleen maar betekent dat je ik gebruikt als onderwerp van een zin, maar ook zit in frases als volgens mij, mijn advies, enz. Het betekent dus niet dat je tekst vol staat met ik, ik, ik, zoals mensen weleens vrezen.

Hoe kun je jezelf het beste voorstellen?

Begin met je naam, leeftijd en geef een paar karaktereigenschappen. Vertel in een paar zinnen wat jou bezighoudt en vooral waar je passie ligt. Wanneer je vanuit je passie vertelt, zullen je ogen gaan twinkelen en komt er vanzelf een informeel gesprek op gang.

Hoe begin je een inleiding voorbeeld?

In de eerste alinea van de inleiding introduceer je het onderwerp waarover de rest van het document gaat. Je kunt dat heel sobertjes doen: Mijn onderzoek gaat over de effectiviteit van het financiële stelsel. Maar dan is het maar zeer de vraag of je daar de lezer mee pakt.

Hoe schrijf je een introductie van een verslag?

De inleiding moet de volgende onderdelen bevatten:

 • korte beschrijving van het onderwerp.
 • motivatie; waarom is dit onderzoek van belang.
 • achtergrondsinformatie (eventueel eerder verricht werk met verwijzingen)
 • kort overzicht van wat er in dit verslag beschreven gaat worden.

Related Posts