Hoe stuur je een brief naar Belastingdienst?

Hoe stuur je een brief naar Belastingdienst?

Adressering. Bij het verzenden van post naar de fiscus kunt u voor het adres gebruikmaken van de website van de Belastingdienst ( http://www.belastingdienst.nl ). Hier kunt u per gemeente de contactgegevens van het dienstdoende belastingkantoor vinden.

Waar stuur ik bezwaarschrift heen sturen?

Kunt u uw bezwaar niet online indienen, dan kunt u ook een brief sturen. Stuur het bezwaar naar uw belastingkantoor. Het adres staat op uw aanslag.

Hoe maak ik bezwaar tegen een boete Belastingdienst?

U wilt bezwaar maken tegen een boete én de aanslag Dan kan dat online met uw DigiD (opent nieuw venster). Is digitaal bezwaar maken niet mogelijk voor u, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Stuur ons een brief, waarin u aangeeft waarom u bezwaar maakt tegen de aanslag en waarom u bezwaar maakt tegen de boete.

Hoe retourenvelop Belastingdienst?

Als het goed is, heb je jouw postcode en huisnummer op de achterkant van de retourenveloppe genoteerd. Postcode en huisnummer zijn voldoende om de brief weer naar jou te krijgen. Als je die gegevens niet hebt ingevuld, gaat de brief naar de afdeling Onbestelbare Post.

Wat betekent bezwaarschriften?

Een bezwaarschrift is een schriftelijk stuk waarmee een belanghebbende bezwaar kan indienen tegen een besluit van een bestuursorgaan. Door het instellen van bezwaar dient een bestuursorgaan die het besluit heeft genomen, het besluit te heroverwegen op basis van alle relevante feiten en belangen.

Wie kan een bezwaarschrift indienen?

Wie kan bezwaar maken? Op grond van artikel 1:2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht kunnen alleen belanghebbenden bezwaar maken tegen een besluit. Een belanghebbende is iemand die direct belang heeft bij de beslissing, bijvoorbeeld de gebruiker (de rechtspersoon).

Hoe lang bezwaar tegen belastingaanslag?

Bezwaar maken tegen een aanslag U moet altijd uitleggen waarom u bezwaar maakt. Dit heet ook wel motiveren. Zorg dat uw bezwaar op tijd binnen is bij de Belastingdienst. Vaak is dat binnen 6 weken na de datum die op de aanslag staat.

Hoe ziet een bezwaarschrift eruit?

Uw bezwaarschrift mag gewoon als brief zijn opgesteld, maar moet wel aan een aantal minimale eisen voldoen: Uw naam en adres moeten vermeld staan. Uw bezwaarschrift moet voorzien zijn van een datum en uw handtekening. U moet omschrijven tegen welke beslissing u bezwaar maakt.

Related Posts