Hoe vaak ECT?

Hoe vaak ECT?

ECT wordt meestal tweemaal per week uitgevoerd, meerdere weken achter elkaar. Voorafgaand aan de behandeling wordt een infuus aangebracht, worden ECG-elektroden geplaatst (om een hartfilmpje te kunnen maken) en op het hoofd worden EEG-plakkers en ECT-elektroden geplaatst.

Hoe werkt een ECT?

Een behandeling met electro convulsie therapie (ECT, vroeger ook vaak electroshock-therapie genoemd) bij depressie stimuleert de aanmaak van nieuwe zenuwcellen. De ECT vergroot een specifiek deel van de hersenen, de gyrus dentatus; alleen dit deel van de hersenen is in staat om nieuwe zenuwcellen aan te maken.

Hoeveel mensen ECT?

Zo’n 900 mensen worden jaarlijks met ECT behandeld in Nederland. Bij Parnassia behandelden we in 2019 in totaal 117 patiënten, de meesten voor depressieve klachten. Een behandeling bestaat uit meerdere sessies, onder narcose. Sommige patiënten waren na enkele sessies weer psychisch in evenwicht.

Hoe wordt ECT toegepast? Als behandeling met antidepressiva niet voldoende effect heeft, kan een patiënt met ernstige depressie in aanmerking komen voor elektroconvulsietherapie. ECT wordt meestal tweemaal per week uitgevoerd, meerdere weken achter elkaar.

Hoeveel keer ECT?

Gemiddeld zijn er ongeveer 12 behandelingen nodig, in bijvoorbeeld een frequentie van twee keer per week. Na beëindiging van de ECT krijgt de patiënt opnieuw medicijnen; deze zijn bedoeld om de verkregen verbetering te behouden.

Wat doet ECT met je?

Bij ECT, ook vaak elektroshocktherapie genoemd, wordt met kleine stroomstoten een soort epileptische aanval in de hersenen opgewekt. ECT wordt vooral toegepast bij mensen met een ernstige depressie, die onvoldoende verbeterd zijn tijdens behandeling met antidepressiva.

Hoe lang nuchter voor ECT?

De anesthesist bespreekt met u de verdoving (narcose). Vanaf 6 uur vóór de ECT-behandeling, mag u niet meer eten; moet u dus nuchter blijven. Tot 2 uur voor ECT mag u helder (bijvoorbeeld water) drinken; daarna niets meer drinken. Het is verstandig vanaf 6 uur voor ECT ook niet meer te roken.

Related Posts