Hoe werkt een planeconomie?

Hoe werkt een planeconomie?

Een centraal geleide economie (ook: planeconomie, maar niet te verwarren met de vakdiscipline planeconomie) houdt in dat alleen de staat recht heeft op het verstrekken van goederen en diensten, waardoor het marktmechanisme (balans vraag en aanbod) komt te vervallen.

Welke vormen van economie zijn er?

Stadseconomie of stedelijke economie. Nationale economie. Supra-nationale economie. Wereldeconomie, mondiale economie of globale economie.

Wat betekent Uitsluitbaar?

Uitsluitbaar betekent: Sommige consumenten kunnen uitgesloten worden van het gebruik van dit goed. Bijvoorbeeld: Iemand heeft een goed gekocht en beslist zelf wie gebruikmaakt van het goed.

Wat is een markteconomie?

markteconomie – zelfstandig naamwoord uitspraak: markt-e-co-no-mie 1. economie waarin vraag en aanbod bepalen welke producten gemaakt worden ♢in een markteconomie wordt een product duurder als er veel vraag naar is Zelfstandig naamwoord: markt-e-…

Wat is een liberale markteconomie?

Economisch liberalisme is de erkenning van het recht op vrije economische activiteit en vrij economisch verkeer, gebaseerd op particulier bezit en marktmechanismen. Het liberalisme stelt de individuele vrijheid centraal, ook op economisch vlak.

Wat is een ander woord voor economie?

zuinigheid, spaarzaamheid; staathuishoudkunde, landhuishoudkunde. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: economie (zn): staathuishoudkunde.

Wie zijn de twee belangrijkste groepen in de economie?

De belangrijkste vormen zijn:

  • centraal geleide of planeconomie die in praktijk is gebracht door het socialisme.
  • vrijemarkteconomie of kapitalisme dat in zijn pure vorm voorkwam in de beginfase van de industriële revolutie.
  • gemengde economie die nu min of meer in praktijk wordt gebracht in bijna alle landen op de wereld.

Wat betekent rivaliserend economie?

Een rivaliserend (substractable) goed is een goed waarvan de consumptie door de ene consument de consumptie van de andere consument vermijdt. Anders gezegd, een goed wordt beschouwd als niet-rivaliserend (not-substractable) indien voor elk niveau van de productie, de marginale kost nul is.

Wat is een Uitsluitbaar product?

Individuele goederen zijn goederen die je alleen krijgt als je ervoor betaalt (=uitsluitbaar). De uitsluitbaarheid zorgt ervoor dat deze goederen door particuliere bedrijven geleverd kunnen worden. Individuele goederen zijn meestal rivaliserend.

Related Posts