Hoe werkt een verzoekschriftprocedure?

Hoe werkt een verzoekschriftprocedure?

De stappen van een verzoekschriftprocedure zijn:

 • Indienen verzoekschrift. U start de procedure door de kantonrechter een brief te sturen.
 • Oproep voor de zitting.
 • Reageren op verzoekschrift.
 • Zitting.
 • Uitspraak (beschikking)
 • Hoger beroep en cassatie.

Wat is een processtuk?

“Tot de processtukken behoren alle stukken die voor de ter terechtzitting door de rechter te nemen beslissingen redelijkerwijs van belang kunnen zijn.”

Kan ik zonder advocaat in hoger beroep?

Voor het instellen van hoger beroep in een civiele procedure heeft u een advocaat nodig. Hoger beroep zonder advocaat is in een civiele procedure dus niet mogelijk. Ook voor een hoger beroep na een uitspraak van de kantonrechter, waar u wel zonder advocaat mag procederen, moet u een advocaat inschakelen.

Wat als de tenlastelegging niet klopt?

Heeft u echt niet gedaan wat in de tenlastelegging staat? Ga dan toch naar de zitting. U bent onschuldig, totdat er bewijs is dat u toch schuldig bent.

Hoe schrijf ik een verzoek?

Het verzoekschrift opstellen

 1. uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats.
 2. naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de andere partij(en)
 3. naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de eventuele belanghebbende(n)
 4. wat u vraagt en waarom (verzoek en gronden)

Wat is het verschil tussen een verzoekschriftprocedure en een dagvaardingsprocedure?

In een verzoekschriftprocedure verzoekt u de rechter om iets te doen, bijvoorbeeld het ontbinden van een overeenkomst. In een dagvaardingsprocedure wordt een partij middels een dagvaarding opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. De partij die wordt opgeroepen is de gedaagde.

Wat behoort tot het procesdossier?

In het algemeen omvat een compleet procesdossier de volgende stukken: processen-verbaal van opsporingsverrichtingen, van verklaringen van verdachte, getuigen en deskundigen; correspondentie tussen procesdeelnemers (rechter-commis- saris, officier van justitie, raadsman, rechtbank enz.); het persoonsdossier (justitiële …

Hoe gaat een dagvaarding in zijn werk?

In een dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de kantonrechter over een conflict. De procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding legt de eiser uit wat het conflict is en wat hij wil. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren.

Kun je altijd in hoger beroep gaan?

Als u veroordeeld bent voor een misdrijf, kunt u altijd in hoger beroep. Als u veroordeeld bent voor een overtreding, kunt u alleen in hoger beroep wanneer u bent veroordeeld tot een geldboete hoger dan 50 euro of een andere straf of maatregel.

Wat als ik geen advocaat wil?

Ook als een advocaat niet verplicht is, kan het verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur. Er zijn coronabeperkingen voor toegang tot gerechtsgebouwen en zittingszalen. Procedures en regelingen zijn soms anders dan normaal.

Wat moet er in een tenlastelegging staan?

In artikel 261 Sv zijn de eisen waaraan de tenlastelegging moet voldoen opgenomen, namelijk vermelding van feit, tijd, plaats en wettelijke voorschriften. Hieraan ligt ten grondslag dat de beschrijving van het gebeuren in de tenlastelegging voldoende specifiek moet zijn.

Wat moet er in de tenlastelegging staan?

strafbare feiten zijn opgenomen in het Wetboek van strafrecht. In de tenlastelegging moet worden aangegeven tot welk strafbaar feit de overtreding behoort. Een tenlastelegging is niet meer en niet minder dan een omschrijving van de gemaakte overtreding of het misdrijf waar de verdachte van beschuldigd wordt.

Hoe om een rechtszaak in te dienen?

Een rechtszaak start met een dagvaarding. Dit is een brief aan de rechter waarin staat wat het conflict is en wat de ene partij van de andere partij eist (vordert). Goed om te weten: wanneer u een rechtszaak start doet u dit in een dagvaardingsprocedure via de rechtbank.

Kan ik zelf een rechtszaak beginnen?

Om zelf een rechtszaak te starten moet u een dagvaarding schrijven. Een dagvaarding is het processtuk waarin u uitlegt wat u vordert en waarin u die vordering ook onderbouwt. En dat maakt het starten van een procedure zo lastig. De dagvaarding is een processtuk dat aan bepaalde vereisten moet voldoen.

Wat heb je nodig voor een rechtszaak?

U moet naar de rechter

 • U heeft een dagvaarding gekregen. Heeft u een dagvaarding gekregen, dan is er een rechtszaak tegen u gestart.
 • U heeft een verzoekschrift ontvangen. Wil uw echtgenoot van u scheiden?
 • De officier van justitie wil u vervolgen voor een strafbaar feit.

Hoe begint een dagvaarding?

U start de dagvaardingsprocedure door de andere partij op te roepen om voor de rechtbank te verschijnen (dagvaarden). Deze oproep heet een dagvaarding. U bent de eiser.

Hoe lang duurt het voor je een dagvaarding krijgt Belgie?

De GEWONE TERMIJN van dagvaarding van hen die hun woon- of verblijfplaats in België hebben, is acht dagen en die termijn geldt ook in geval van betekening aan de persoon, aan de gekozen woonplaats en aan hem die geen bekende woon- of verblijfplaats heeft in België of in het buitenland (art. 707 Ger, W.).

Related Posts