Hoe werkt Vectoring?

Hoe werkt Vectoring?

Het concept van vectoring technologie kan worden vergeleken met dat van de noise-cancelling technologie die gebruikt wordt bij de koptelefoons. De werking ervan is gebaseerd op het ‘luisteren’ naar ongewenst ruis(noise) en een geluid uitbrengen die een inversie is van het oorspronkelijk ruis.

Hoe werkt VDSL?

VDSL is de opvolger van ADSL en staat voor Very-high-bitrate Digital Subscriber Line. De VDSL verbinding komt, net als de andere DSL-verbindingen, via de telefoonlijn binnen. Het voordeel van VDSL is de hogere download- en uploadsnelheid.

Wat is bonded VDSL?

VDSL bonding is een techniek waarbij 2 standaard VDSL2 lijnen worden gecombineerd tot 1 verbinding. Of ze kunnen over langere afstanden leveren op adressen waar zonder Bonded VDSL techniek geen internet te leveren was. VDSL Bonding of Vectored VDSL Bonding wordt geleverd op 1 IS/RA punt.

Wat is pair bonding KPN?

Bijv. als we weten dat je een mobiel abonnement hebt bij KPN, en je op zoek bent naar Internet en TV, dan kunnen we je beter helpen door je te vertellen dat je extra voordelen krijgt bij het combineren van beide. Personaliseren we de inhoud van onze communicatie naar jou zoals een e-mail of sms.

Wat is de vector in de ziekteleer?

In de ziekteleer is de vector een tussengastheer, bijvoorbeeld de mug bij malaria of de teek bij de Lymeziekte.

Wat is een vector bestand?

Wat is een vector bestand? Een vector bestand is een grafische afbeelding die oneindig vergroot of verkleind kan worden zonder dat er kwaliteitsverlies optreed. Dit komt doordat de afbeelding is opgebouwd uit vectoren in plaats van pixels.

Wat is de grootte van een vector?

Een grootheid die zowel een grootte als een richting heeft; een zogeheten gericht lijnsegment. Bijvoorbeeld snelheid is een vector omdat daarmee uitgedrukt wordt hoe snel iets beweegt en in welke richting. Ook versnelling, kracht en veldsterkte zijn vectoren. Massa en volume daarentegen zijn geen vectoren.

Wat is de richting van een vector?

De richting van een vector zegt aan welke rechte de vector evenwijdig is. Bijvoorbeeld: “verticaal”, of “horizontaal”, of “onder een hoek van 15∘ 15 ∘ ”. De vectoren in de onderstaande illustratie, hebben een verschillende richting, en zijn daarom niet gelijk aan elkaar. Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

In de ziekteleer is de vector een tussengastheer, bijvoorbeeld de mug bij malaria of de teek bij de Lymeziekte.

Wat is een vector bestand? Een vector bestand is een grafische afbeelding die oneindig vergroot of verkleind kan worden zonder dat er kwaliteitsverlies optreed. Dit komt doordat de afbeelding is opgebouwd uit vectoren in plaats van pixels.

Een grootheid die zowel een grootte als een richting heeft; een zogeheten gericht lijnsegment. Bijvoorbeeld snelheid is een vector omdat daarmee uitgedrukt wordt hoe snel iets beweegt en in welke richting. Ook versnelling, kracht en veldsterkte zijn vectoren. Massa en volume daarentegen zijn geen vectoren.

De richting van een vector zegt aan welke rechte de vector evenwijdig is. Bijvoorbeeld: “verticaal”, of “horizontaal”, of “onder een hoek van 15∘ 15 ∘ ”. De vectoren in de onderstaande illustratie, hebben een verschillende richting, en zijn daarom niet gelijk aan elkaar. Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Related Posts