Hoe wordt het paritair comite bepaald?

Hoe wordt het paritair comité bepaald?

Het bevoegde paritair comité wordt bepaald aan de hand van de hoofdactiviteit van de onderneming. Het in de statuten of in het handelsregister geformuleerde doel, het lidmaatschap van een werkgeversorganisatie of zelfs het verkeerdelijk toepassen van de CAO’s van een ander paritair comité zijn niet van belang.

Waar staat paritair comité op loonbrief?

Meestal staat op je loonbrief het nummer van je paritair comité vermeld (soms voorafgegaan door “PC” en/of “Nr”). Staat dit niet op je loonbrief, dan kan je dit nummer altijd terugvinden op je individuele rekening die je jaarlijks in januari of februari ontvangt.

Wat is een paritair subcomité?

De paritaire subcomités zijn onderafdelingen van de paritaire comités opgericht voor een grondgebied of een specifieke activiteitensector. Zij kunnen autonoom zijn of niet. De collectieve overeenkomsten gesloten in de paritaire subcomités moeten niet worden goedgekeurd door het paritair comité.

Welk paritair comité zorgsector?

Hoe vind ik mijn weg in deze sector?

PC 330 GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
Federale gezondheidsinrichtingen en-diensten 33001
Ouderenzorg : Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden
Rusthuizen 330 01
Rust- en verzorgingstehuizen 330 01

Welk paritair comité Proximus?

Proximus: nieuws vanuit het paritair comité – acodonline.

Wat is een paritair orgaan?

Voorstelling. De paritaire comités zijn organen opgericht op basis van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (PDF, 154.85 KB). Ze zijn samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.

Related Posts