Hoe ziet een politieke partij in elkaar?

Hoe ziet een politieke partij in elkaar?

Als een politieke partij in een vertegenwoordigend orgaan zetels heeft, vormt zij een fractie. Deze fractie wordt geleid door de fractievoorzitter. Een partij kan daarnaast ook leden hebben in het besturende orgaan, bv. het kabinet.

Welke politieke partij?

Nationaal vertegenwoordigd

Partij Afkorting Voortgekomen uit
Partij voor de Vrijheid PVV VVD (afsplitsing)
Christen-Democratisch Appèl CDA Fusie KVP, ARP en CHU
Socialistische Partij SP KEN (afsplitsing)

Wat is een autoritaire partij?

Autoritarisme is een staatsvorm gebaseerd op ondergeschiktheid tegenover de staat, waarbij er ingeperkte mogelijkheid is om oppositie te vormen en de uitvoerende macht op wetmatige manier te contesteren.

Welke stromingen zijn er in de Nederlandse politiek?

De voornaamste stromingen zijn het liberalisme (VVD), het socialisme (PvdA) en de confessionele partijen (CDA).

Welke politieke partij is links of rechts?

Liberalisme staat in het centrum van de links-rechts as, met zowel gematigd-linkse (sociaal-liberaal) tot gematigd-rechtse (conservatief-liberaal) partijen. Rechtse partijen zijn vooral de conservatieve en christendemocratische partijen.

Wat is autoritair gedrag?

Uitingen met een sterke neiging tot aanpassing aan de binnen de gemeenschap geldende normen, waarden en gewoonten (= conformisme). Men toont een grote mate van afhankelijkheid jegens gezagsdragers en superieuren, starheid jegens de ander en afweer van gevoelsmatige impulsen en zeer eigenmachtig optreden.

Wat betekent autoritair zijn?

Het woord autoritair komt uit het Grieks en stamt af van het woord Autocratisch: “auto” betekent zelf en “cratisch” betekent regels. Autocratisch bekent dus dat iemand zelf zijn eigen regels bepaalt. Autoritair betekent dat dus ook en wordt vaak gebruikt in de betekenis van bazig of eigenmachtig.

Welke politieke stromingen bestaan er?

Artikelen in de categorie “Politieke stroming”

  • Abolitionisme (slavernij)
  • Politiek activisme.
  • Agrarisch socialisme.
  • Agrarisme.
  • Amerikanisme.
  • Anarchokapitalisme.
  • Anti-intellectualisme.
  • Antiglobalisme.

Wat is stromingen?

het zich in een bepaalde richting voortbewegen van een vloeistof. een bepaalde beweging die zekere denkbeelden gemeen heeft.

Related Posts