Kan een minderjarige als volwassene berecht worden?

Kan een minderjarige als volwassene berecht worden?

Bij jongvolwassenen van 16 tot 23 jaar die terecht staan voor een misdrijf, wordt voortaan nadrukkelijk een keuze gemaakt of zij worden berecht volgens het jeugdstrafrecht of het volwassenen-strafrecht. Dit is een belangrijk gevolg van de invoering van het adolescentenstrafrecht per 1 april 2014.

Kan een minderjarige vervolgd worden?

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd wanneer ze iets gedaan hebben dat strafbaar is. Deze kinderen mogen door de politie echter wel worden gefouilleerd en meegenomen naar het bureau voor verhoor. In overleg met de ouders kan dan een Stop-reactie worden voorgesteld.

Waarom krijgen jongeren een andere straf dan volwassenen?

Jeugdstrafrecht is in het algemeen bedoeld voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit gepleegd hebben. Omdat deze verdachten nog jong zijn, hoopt ons rechtssysteem hun gedrag nog te kunnen veranderen. Daarom is een belangrijk kenmerk van het jeugdstrafrecht de ‘pedagogische’ aanpak.

Hoe lang mag een minderjarige worden vastgehouden?

Op het politiebureau moet je binnen zes uur door de politie worden verhoord. Is het al laat en moet je tot de volgende dag wachten, dan tellen de uren tussen middernacht en negen uur ’s ochtends niet mee. Als je niet zegt wie je bent, kan je maximaal zes uur langer worden vastgehouden.

Wat is berecht worden?

berechten – regelmatig werkwoord uitspraak: be-rech-ten 1. voor de rechtbank over iemand oordelen ♢ hij is berecht en heeft een straf gekregen Regelmatig werkwoord: be-rech-ten ik berecht …

Welke 2 groepen jeugdige verdachten zijn er?

Ook in 2016 zijn vermogensdelicten de categorie strafbare feiten waarvan jeugdigen verdacht worden (50,1%). Daarna volgen vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag (20,7%) en op de derde plaats staan gewelds- en seksuele delicten (18,3%).

Kan een minderjarige celstraf krijgen?

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen volgens het jeugdstrafrecht bijvoorbeeld een taakstraf of jeugddetentie krijgen. De rechter kan door het adolescentenstrafrecht het jeugdstrafrecht ook toepassen op jongvolwassenen tot 23 jaar. Kinderen tot 12 jaar kunnen geen straf of boete krijgen.

Is 16 jaar minderjarig?

Vanwege de verschillen in leeftijd kennen de twee wetsartikelen een verschillende maximumstraf. Alhoewel ook kinderen van 16 en 17 als minderjarig worden beschouwd, is (vrijwillige) seks met deze leeftijdscategorie in beginsel niet strafbaar.

Welke straffen kunnen jongeren krijgen?

Wat is een hoofdstraf?

Het Nederlandse strafrecht kent drie hoofdstraffen: de celstraf, de taakstraf en de geldstraf. Bij een taakstraf verricht iemand onbetaalde arbeid voor gemeenten, ziekenhuizen, Staatsbosbeheer of andere niet-commerciële instellingen. Voor minderjarigen is er ook de leerstraf, zoals een cursus sociale vaardigheden.

Wat betekent opgelegde?

opgelegd – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: op-ge-legd 1. voorzien van een laagje ♢ het hout van dat kastje is opgelegd 2. niet natuurlijk, niet gemeend ♢ ik voel bij hem een opgelegde vriendeli…

Is er veel jeugdcriminaliteit?

Tien jaar eerder ging het om bijna 36 per 1.000 minderjarigen. De afgelopen tien jaar is de jeugdcriminaliteit met ruim de helft afgenomen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021). Dit zijn gegevens gebaseerd op registraties door de politie.

Welk effect heeft het als je jongeren berecht als volwassenen?

Minderjarigen die volgens het volwassenenrecht werden berecht hadden ruim 26, 39 of zelfs 77 procent meer kans om opnieuw gearresteerd te worden dan minderjarigen die volgens het jongerenrecht werden berecht, blijkt uit een overzicht van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Welke taakstraffen kunnen in het jeugdstrafrecht worden opgelegd?

Begeleiding jongeren met taakstraf Een taakstraf duurt maximaal: 200 uur voor een werkstraf; 200 uur voor een leerstraf; en 240 uur voor een combinatie van een leer- en werkstraf.

berechten – Het beëindigen van een geschil door middel van een juridisch proces.

Wat is het verschil tussen jeugddetentie en jeugdgevangenis?

In een justitiële jeugdinrichting voor jongeren gebruiken we bewust andere woorden dan in een gevangenis voor volwassenen. Zo noemen we het geen gevangenis, maar een justitiële jeugdinrichting en heet een cel een kamer.

Kan een 12 jarige vervolgd worden?

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Verdachten tussen de 16 en 23 jaar (adolescenten) krijgen soms een bijzondere behandeling. De rechter kan jongeren van 16 en 17 jaar als volwassenen bestraffen en volwassenen van 18 tot 23 jaar een jeugdstraf opleggen.

Wie zijn volgens het Wetboek van Strafrecht minderjarig?

Met de invoering van de Wet adolescentenstrafrecht in 2014 komen jongvolwassenen van achttien tot tweeëntwintig jaar op basis van hun persoonlijkheid of de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd in aanmerking voor toepassing van het jeugdsanctierecht.

Kunnen minderjarigen levenslang krijgen?

Lagere straffen voor jeugdigen De onvoorwaardelijke gevangenisstraffen in het jeugdstrafrecht (in vaktaal: jeugddetentie) zijn veel lager dan in het volwassenenstrafrecht. Zo kan een minderjarige geen levenslange gevangenisstraf opgelegd krijgen. De jeugddetentie is bovendien leeftijdsgebonden.

Waarom is er speciaal jeugdstrafrecht voor personen onder de 18 jaar?

Waarom is er jeugdstrafrecht? Jongeren van 16 tot 23 jaar hebben een groot aandeel in de criminaliteit; zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 30 procent van alle delicten. Het is belangrijk om aan deze jongeren en jongvolwassenen een straf op te leggen en begeleiding te bieden die effectief is.

Hoe lang voorarrest minderjarige?

Hoe lang kan voorarrest duren? Als je aan een rechter-commissaris wordt voorgeleid dan moet die beslissen of je nog (maximaal) 14 dagen in voorarrest kan blijven. Die periode heeft de ‘bewaring’.

Hoe oud moet je zijn voor rechtszaak?

Jonger dan 12 jaar: alleen informele verzoeken Als je jonger bent dan 12 jaar, mag je alleen een informeel verzoek indienen bij de rechtbank. Je schrijft dan zelf een brief aan de rechtbank met je verzoek. De rechter besluit of hij je verzoek in behandeling neemt.

Wat is het doel van jeugdstrafrecht?

De Rechter kan het jeugdstrafrecht eventueel ook toepassen op jongeren tot 23 jaar. Dat heet dan Adolescentenstrafrecht (ASR). Het doel van het Jeugdstrafrecht is ervoor te zorgen dat de jongere zijn of haar leven weer goed kan voorzetten. Straffen is dus niet het hoofddoel.

Een dader van 16 of 17 jaar oud kan maximaal 2 jaar celstraf en jeugd-tbs in zo’n inrichting krijgen. In België is de maximale straf 2 tot 7 jaar bij 16-jarige misdadigers of ouder. In Duitsland is dat zelfs 10 jaar. In Nederland wordt in een zeer klein aantal gevallen een minderjarige dader als volwassene berecht.

Related Posts