Kan of kun je mij laten weten?

Kan of kun je mij laten weten?

Beide zijn goed, maar er is wel een zeker verschil in stijl. Het verschil zit ‘m in de stijl: je kan is informeler en meer spreektaal. Bij het schrijven kun je beter kiezen voor je kunt. Tegenwoordig kom je in teksten steeds vaker de informele vorm je kan tegen.

Is het Kun je of kun je?

Je kunt en je kan zijn allebei correct. De vorm kun(t) is de neutrale vorm in het hele taalgebied: je kunt, jij kunt, kun je, kun jij. In België is ook de vorm kan neutraal; in Nederland wordt die als informeler beschouwd: je kan, jij kan, kan je, kan jij.

Hoe weet je of je iets met een d of een t schrijft?

Hoe zit het met D of T in de tegenwoordige tijd?

werkwoord rijden vinden
IK-vorm rijd vind
Als je het trucje met lopen toepast, hoor je een t. jij rijdt jij loopt jij vindt jij loopt
Als je het trucje met lopen toepast, hoor je geen t. rijd jij? loop jij? vind jij? loop jij?

Kun je me of kun je mij?

Me kan alleen als ‘gereduceerde’, onbenadrukte vorm van mij gebruikt worden. Mij is geen bezittelijk voornaamwoord; net zoals mij zusje niet goed is, is ook me zusje niet juist. Me is dus nooit een alternatief voor het bezittelijk voornaamwoord mijn/m’n.

Kan of kun je verwachten?

als je correct en formeel wilt zijn, wordt wel de voorkeur gegeven aan kun je. Volgens veel taalgebruikers zijn de vormen je/jij zal, je/jij kan en je/jij wil nog niet geschikt voor de nette schrijftaal, al is het in de spreektaal geen probleem meer.

Kan je contact opnemen of kun je contact opnemen?

Beide vormen zijn goed.

Kun jij of je?

Formele schrijfwijze als je correct en formeel wilt zijn, wordt wel de voorkeur gegeven aan kun je. Volgens veel taalgebruikers zijn de vormen je/jij zal, je/jij kan en je/jij wil nog niet geschikt voor de nette schrijftaal, al is het in de spreektaal geen probleem meer.

Kan je of wil je?

Antwoord. Zowel je wil, je zal en je kan als je wilt, je zult en je kunt zijn correct. Je wil, je zal en je kan worden in Nederland als informeler beschouwd.

Is het antwoord of antwoordt?

antwoordt – Werkwoord 1. tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van antwoorden ♢ Jij antwoordt 2. derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van antwoorden ♢ Hij antwoordt 3. verouderde gebiedende wijs meervoud van antwoorden ♢ ant…

Hoe weet je of een voltooid deelwoord met een d of t is?

Of het voltooid deelwoord eindigt op een d of een t, wordt bepaald door de slotklank van de stam. De stam van een werkwoord vinden we door -en van de infinitief af te nemen. Als die klank een stemloze medeklinker is, dan is de verledentijdsuitgang -te(n) en de uitgang van het voltooid deelwoord -t.

Is het me of mijn?

Het kan wel een persoonlijk of wederkerend voornaamwoord zijn: ‘de leraar vroeg ME of ik ME verveeld had tijdens het maken van MIJN proefwerk’. Dat mooie woordje ‘mijn’ is het enige bezittelijk voornaamwoord dat aangeeft dat iets echt van mij is. En als ‘mijn’ jou te lang is mag je ook ‘m’n’ schrijven.

Is me formeel?

Me is een persoonlijk voornaamwoord of een wederkerend voornaamwoord dat verwijst naar de ik-persoon in een zin. Je kunt me vervangen door mij, maar soms klinkt dat overdreven deftig. Mijn is een bezittelijk voornaamwoord dat aangeeft dat iets hoort bij de ik-persoon in een zin.

Related Posts