Kun je je Nederlanderschap verliezen?

Kun je je Nederlanderschap verliezen?

U verliest uw Nederlandse nationaliteit als u een Verklaring van afstand (van uw Nederlandse nationaliteit) aflegt. U bent dan geen Nederlander meer. Voor de Nederlandse wet bent u dan een vreemdeling. Het doen van de verklaring kan bij uw gemeente of de Nederlandse ambassade in het land waar u woont.

Welke nationaliteit kun je niet opgeven?

Er zijn verschillende situaties waarin u geen afstand hoeft te doen van uw eigen nationaliteit:

  • Als uw eigen nationaliteit automatisch vervalt als u Nederlander wordt (bijvoorbeeld Suriname; China) want de nationaliteitswet van uw land bepaalt dat zo.
  • Ieder land bepaalt zelf wanneer iemand de nationaliteit verliest.

Kun je je nationaliteit opgeven?

U doet afstand van uw Nederlandse nationaliteit door het afleggen van een verklaring van afstand. U kunt een verklaring van afstand afleggen bij uw gemeente of bij de Nederlandse ambassade in het land waar u woont. U hebt naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit.

Kan ik afstand doen van mijn nationaliteit?

​U doet afstand van uw nationaliteit bij de overheid van het land van uw nationaliteit. Afstand doen kost altijd geld en tijd. Zorg dat u weet hoeveel, voordat u een aanvraag voor naturalisatie doet. Neem hiervoor contact op met het consulaat of de ambassade van het land van uw nationaliteit in Nederland (of België).

Kun je geen nationaliteit hebben?

VN-verdrag De definitie van een staatloos persoon volgens dit Verdrag is: een persoon die door geen enkele staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd. De staatloze bestaat als het ware juridisch niet. Wie geen nationaliteit heeft wordt door geen enkele overheid erkend.

Kan je zonder nationaliteit?

Je leeft, maar je kunt niet bewijzen dat je bestaat Als je staatloos bent, heb je geen officiële nationaliteit en geen paspoort. Je kunt niet vrij reizen. Staatlozen voelen zich kwetsbaar en hebben het gevoel er niet echt bij te horen. Wereldwijd zijn circa 10 miljoen mensen staatloos en dat aantal neemt jaarlijks toe.

Related Posts