Kunnen betalen synoniem?

Kunnen betalen synoniem?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: betalen (ww): afdragen, afrekenen, afrekenen met, afschuiven, bekostigen, belonen, bestrijden, bezoldigen, contenteren, dokken, financieren, honoreren, neertellen, opdokken, salariëren, salderen, uitbetalen, uitkeren, vereffenen, voldoen.

Wat is een ander woord voor geld?

geld (zn): bloed, cash, centen, contanten, duimkruid, duiten, kapitaal, middelen, molm, moppen, noppen, pecunia, pegulanten, ping, pingping, poen, schijven, slappe was, specie, thesaurie, vermogen. geld (zn): bankbiljet, betaalmiddel, kleingeld, munt, muntgeld, ruilmiddel, wisselgeld.

Is voldaan synoniem?

blij, blijmoedig, gelukzalig, genietend, genotvol, happy, jolig, monter, opgetogen, tevreden, verheugd, voldaan, vreugdevol, vrolijk, zalig. tevreden (bn) : bevredigd, content, in zijn sas, ingenomen, senang, te spreken, vergenoegd, voldaan.

Wat betekent betalen?

betalen – Werkwoord 1. (ditr) geld (of andere zaken) geven aan iemand om de kosten te voldoen ♢ Wij hebben het uiteindelijk toch betaald gekregen. ♢ Wij moesten voor alle diensten afzonderlijk betalen.

Wat is een ander woord voor bevredigen?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: bevredigen (ww): inlossen, nakomen, stillen, tegemoetkomen, tevredenstellen, vergenoegen, vervullen, voorzien.

Is synoniem?

Een synoniem is een ander woord voor ‘een ander woord voor’: woorden noemen we synoniem als ze (ongeveer) hetzelfde betekenen.

Wat is een ander woord voor volledig?

volledig – [bnw] zodanig dat er niets aan ontbreekt. Synoniemen: totaal, volkomen; ‘zijn dood kwam als een volkomen verrassing’.

Hoeveel geld iemand heeft synoniem?

rijkdom (zn) : bezit, vermogen, welvaart. kapitaal (zn) : bezit, geld, vermogen.

Wat is geld in straattaal?

Geld is od, saaf, money, paper of cash, en je hebt een jarra, lotto, donnie, bankoe, barkie, doezoe en millie.

Wat is voldaan?

bn. (1 tevreden; 2 betaald): 1. voldaan zijn over iets of iemand; 2. de rekening is voldaan; voor tekenen, d.i. quiteren.

Wat is een synoniem van voldoening?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: voldoening (zn): bevrediging, genoegen, goedkeuring, instemming, satisfactie, tevredenheid, vergenoegdheid.

Hoe kan ik met mijn telefoon betalen?

Dit werkt als volgt:

  1. open de mobiel betalen app/wallet op uw telefoon.
  2. toets uw mPIN in op uw mobiele telefoon (na het intoetsen van de mPIN heeft u 30 seconden de tijd om te betalen)
  3. controleer het bedrag en houd uw mobiele telefoon kort tegen het scherm of de zijkant van de betaalautomaat.

Related Posts