Waar akte van erfopvolging aanvragen?

Waar akte van erfopvolging aanvragen?

Om een attest van erfopvolging te verkrijgen, moet men zich wenden tot het Kantoor Rechtszekerheid dat bevoegd is voor de woonplaats van de overledene.

  1. Download het aanvraagformulier.
  2. Vul het aanvraagformulier in.

Wat is een erfopvolging?

opvolging in de plaats van een overledene, waardoor diens vermogen op de erfgenamen overgaat. Men kan tot de E. worden geroepen door de wet (bij versterf) of krachtens testament.

Waarom een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht nodig voor de bank Om als erfgenaam toegang te krijgen tot de bankrekeningen, heeft u in veel gevallen een verklaring van erfrecht nodig. Hiermee toont u aan dat u wettelijk erfgenaam bent en dat u over het geld van de overledene mag beschikken.

Wat is een akte of attest van erfopvolging?

Een akte of attest van erfopvolging is een document dat de wettelijke erfgenamen vermeldt en nodig is voor de deblokkering van een bankrekening van een overledene.

Wat zijn de kosten voor de notariële akte van erfopvolging?

De kosten voor de notariële akte van erfopvolging houden registratierechten (50,00 euro), rechten op geschriften (7,50 euro), erelonen en aktekosten van de notaris in.

Wanneer kan de FOD Financiën een attest van erfopvolging afleveren?

In de volgende gevallen kan de FOD Financiën geen attest van erfopvolging afleveren en is het wettelijk verplicht om een akte of attest van erfopvolging te laten opmaken door een notaris: de overledene was gehuwd met een huwelijkscontract. de overledene heeft een akte ‘schenking tussen echtgenoten’ laten opmaken bij een notaris.

Wat is een attest van erfopvolging?

Het afleveren van een attest van erfopvolging is een federale bevoegdheid. De Vlaamse Belastingdienst kan deze attesten niet afleveren. Om een attest van erfopvolging aan te vragen neemt u contact op met om het even welk kantoor Rechtszekerheid. Uw dichtstbijzijnde kantoor Rechtszekerheid vindt u terug op de website van de FOD Financiën.

Heb je een verklaring van erfrecht nodig bij een testament?

De overledene heeft een testament gemaakt, heb ik een verklaring van erfrecht nodig? In de meeste gevallen heeft u een verklaring van erfrecht nodig indien de overledene een testament heeft gemaakt. Als erfgenaam moet u aan kunnen tonen dat u bevoegd bent om te mogen optreden.

Waar kan ik een attest van erfopvolging aanvragen?

Om een attest van erfopvolging aan te vragen neemt u contact op met om het even welk kantoor Rechtszekerheid. Uw dichtstbijzijnde kantoor Rechtszekerheid vindt u terug op de website van de FOD Financiën (opent in nieuw venster). Op basis van de inlichtingen waarover je beschikt krijg je van het kantoor Rechtszekerheid een aanvraagformulier.

Related Posts