Waar halen kunstenaars vormgevers en architecten hun voorbeelden vandaan?

Waar halen kunstenaars vormgevers en architecten hun voorbeelden vandaan?

Hoe worden cultuurhistorische ontwikkelingen gereflecteerd in het denken en kiezen van ‘het voorbeeld’ door kunstenaars, vormgevers en architecten? (Bijvoorbeeld: religie, humanisme en verlichting; romantiek; industrialisering; socialisme; massacultuur; globalisering; digitalisering)

Waarom community art?

Deze vorm van kunst, waarbij het sociale doel een belangrijke plek inneemt, wordt community art genoemd. Community art is een kunstvorm die sociale cohesie, participatie en cultuurdeelname stimuleert. Ook de overheid zet community art in als educatief en sociaal middel met als doel mensen te verbinden.

Wat is imitatio kunst?

Kunstenaars hebben eeuwenlang voorbeelden gebruikt om te imiteren (imitatio) waarbij een zo groot mogelijke visuele overeenkomst met het origineel het doel was. Het origineel kon een kunstwerk zijn maar ook de wereld om hen heen. Het origineel is dan een model, een wolkenlucht, tulp of een haas.

Waar halen kunstenaars hun inspiratie vandaan?

Opeenvolgende kunstbewegingen zijn geëvolueerd en gedijen door kunstenaars die inspiratie putten uit het werk van de een en de ander en dat is nog steeds zo. Op momenten dat inspiratie een teken is, is het belangrijk om naar het werk van vroegere meesters te kijken.

Wat betekent imitatio?

Imitatio (Latijn) betekent navolging. Specifieke betekenissen van de term zijn: Imitatio als artistieke en literaire werkwijze, zie Translatio, imitatio en aemulatio. Imitatio als verkorte weergave van Thomas a Kempis’ stichtelijke geschrift De imitatione Christi (Over de navolging van Christus)

Wat is Translatio?

Translatio (Latijn) betekent letterlijk overdragen. Het kan verwijzen naar: Het vertalen van klassieke teksten, zie Translatio, imitatio en aemulatio. Het verplaatsen van de relieken van een heilige van de ene plaats naar de andere (zie ook: translatiefeest).

Wat zijn de inspiratiebronnen voor de ontwerpers?

Zie onze ethische uitspraak….10 bronnen van inspiratie voor ontwerpers en filmmakers

 1. Kunst. paulobrandao.
 2. Galerijen en musea. robinelaine.
 3. Het internet. striatic.
 4. Film.
 5. Muziek.
 6. Print advertenties en posters.
 7. Buiten.
 8. Boeken.

Wat is Aemulatio?

Etym: Lat. wedijver. Term uit de retorica voor het trachten te evenaren of te overtreffen van een bewonderd voorbeeld via creatieve imitatio (vrije navolging of bewerking).

Wat betekend Aemulatio?

Translatio (of interpretatio), imitatio en aemulatio (vertalen, navolgen en overtreffen) zijn vormen van omgang met oudere voorbeelden met name in de Romeinse en renaissancecultuur. In de volgorde van begrippen zit een toenemende waardering voor het resultaat.

Waar halen kunstenaars inspiratie vandaan?

Zit jij als kunstenaar zonder inspiratie?

 • Laat anderen je inspireren. Door te kijken naar kunstwerken van anderen kun je een creatieve boost krijgen.
 • Muziek. Muziek kan je brein stimuleren.
 • Kinderen.
 • Stijl.
 • Hulpmiddelen.
 • Gewoon beginnen.
 • Neem foto’s van interessante objecten.
 • Dagdromen.

Wat is leuk om te ontwerpen?

En omdat ik regelmatig de vraag krijg waar ik al die inspiratie vandaan haal als art director lijkt het me leuk om dat hier met jou te delen….Websites vol inspiratie

 • Algemeen design. Dribbble – Op deze website delen andere designers hun werk.
 • Typography.
 • Branding.
 • Webdesign.
 • Printdesign.
 • Fotografie en kunst.

Wat is een beroemde Aemulatio?

Een goed voorbeeld van aemulatio in de Nederlandse literatuur is het toneelstuk Gysbrecht van Aemstel, geschreven door Joost van den Vondel. In dit toneelstuk past Van den Vondel het proces van aemulatio toe op een stuk proza uit de oudheid: de val van Troje, geschreven door Vergilius.

Related Posts