Waar leven platwormen?

Waar leven platwormen?

De meeste soorten leven onder water of in de weefsels van andere dieren. Veel platwormen, zoals de lintwormen, hebben een parasitaire levenswijze, maar er zijn ook soorten die vrijlevend zijn. Vrijlevende soorten in zoet of zout water zijn vaak afvaleters, maar ook jagende platwormen komen voor.

Welke diersoort behoort tot de groep wormen?

Wormen zijn een informele groep van dieren die meer dan 25.000 soorten telt. Bekende stammen van wormen zijn de ringwormen (Annelida), de platwormen (Platyhelminthes) en de snoerwormen (Nemertea).

Wat een een worm?

Regenwormen (Lumbricidae) zijn een familie van ongewervelde dieren die behoren tot de ringwormen (Annelida). Regenwormen behoren tot de oligochaeten, een groep van wormen die de zee verlaten hebben en in zoetwater maar ook op het land kunnen leven.

Heeft een worm ogen?

Hoewel regenwormen geen zichtbare ogen hebben, kunnen ze wel licht en donker onderscheiden. Ze hebben een hekel aan licht. Daarom komen ze zelden overdag tevoorschijn.

Welke soorten regenwormen zijn er?

In Nederland zijn ongeveer 25 regenwormsoorten bekend. Ze worden op grond van hun voedselkeuze, gedrag en voorkomen ingedeeld in drie groepen: pendelaars, bodembewoners en oppervlaktegrazers. De pendelaars, zoals de soort Lumbricus terrestris, graven diepe verticale gangen en trekken plantenresten tot ver in de bodem.

Wat voor soort is een worm?

Een worm is een dier zonder botten. Daarom hoort de worm bij de ongewervelde dieren. De bekendste worm is wel de regenworm.

Welke worm is een insect?

Eigenlijk is hij best wel schuw en komt het liefst alleen ’s nachts tevoorschijn. Maar soms heb je geluk! De naam worm is eigenlijk raar; een oorworm is namelijk helemaal geen worm, het is een insect. Een oorworm bestaat uit drie delen: een kop, een borststuk en een achterlijf.

Heeft een worm 2 hoofden?

Nee, dat is een fabel. Het lichaam van een regenworm bestaat uit ringen of segmenten. Daarvan kan hij er aan de kopkant (het dunne, ronde uiteinde) maar een paar missen, anders gaat hij dood.

Wat is de kop van een worm?

Je kunt zijn kop ook herkennen aan dit dikke deel, het zadel. En daar zit zijn kop het dichtste bij. Een regenworm lijkt kaal en glibberig, maar dat is hij niet. Hij heeft namelijk een soort borsteltjes over zijn lijfje, en die kun je voelen als je van zijn achterkant naar zijn kop beweegt.

Related Posts