Waar staat de afkorting voor?

Waar staat de afkorting voor?

Een afkorting (in de specifieke betekenis van het woord) is de weergave van een woord of een woordgroep door een of meer (begin)letters, zonder dat de afkorting in de plaats komt van wat wordt afgekort: als we de afkorting voorlezen, spreken we niet de afkorting uit, wel het woord of de woorden waar ze voor staat.

Hoe noem je een afkorting?

Een acroniem (Grieks: ἄκρον, ákron, “hoogste” of “uiterste” + ὄνυμα, ónuma, “naam” = naam uit de uiteinden) of letterwoord is een afkorting die wordt uitgesproken als een woord. Soms wordt daarbij nog de eis gesteld dat elke letter een apart woord voorstelt, zoals in een initiaalwoord.

Hoe schrijf je een afkorting?

Afkortingen schrijf je met kleine letters, behalve afkortingen van namen. De meeste afkortingen krijgen geen punten (cd, tv, btw), maar afkortingen als m.u.v. en d.w.z. wel.

Wat is een afkorting in het Nederlands?

Dit is een lijst van afkortingen in het Nederlands . Hieronder volgt een lijst van in het Nederlandse taalgebruik voorkomende afkortingen . ‘In het Nederlandse taalgebruik’ hoeft niet te betekenen dat de afkorting naar een Nederlandstalig begrip verwijst. Daarom zijn ook afkortingen als ‘ SOS ‘ en ‘s.v.p.’ opgenomen.

Wat is de lijst met afkortingen in het Nederlands?

Dit is een lijst van afkortingen in het Nederlands. Voor lijsten met afkortingen per vakgebied, zie Arbo · geneeskunde · ICT · Informatica · Milieukunde · Navigatie · Onderwijs · Overheid en politiek · Polymeernamen · Spoorwegstations · Wetten en regelingen · Wiskunde

Wat is de afkorting o.a?

De betekenis van de afkorting o.a. is: onder andere(n) Wat betekent de afkorting o.a.? Nu weet u wat de afkorting o.a. betekent. Wij hopen dat u wat aan de informatie op deze website hebt gehad. Indien u in de toekomst nog een keer op zoek bent naar de betekenis van een afkorting, dan zien we u graag terug hier op Afkortingwoordenboek.nl!

Welke afkortingen zijn er in de computer?

Ook in de computer, waaronder pc en internet techniek en mobiele telefoon (gsm, gprs, umts, 4G), zijn vele afkortingen in gebruik. Bijv. adsl, cpu, ram, hd zijn veel herkenbare afkortingen waar je hier de betekenis kunt vinden. Ook in de game en entertainment en film industrie worden veel afkortingen geplaatst.

Related Posts