Waardoor ontstaat globalisering?

Waardoor ontstaat globalisering?

We kennen globalisering op een economisch, cultureel, sociaal en politiek gebied. Economische globalisering heeft te maken met het geld dat razendsnel de hele aardbol overgaat. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de multinationals (bedrijven die over de hele wereld meerdere vestigingen hebben).

De belangrijkste oorzaak van globalisering is technologische vooruitgang, met name in transport en communicatie. Tegenwoordig staan we dankzij het internet 24/7 in verbinding met de rest van de wereld. Hierdoor is de relatieve afstand in de wereld kleiner geworden. Dit noem je tijd-ruimtecompressie.

Waarom globalisering goed is?

Globalisering: voor- en nadelen Tot de voordelen behoren economische groei, het afbreken van onrechtvaardige tariefheffingen, werkgelegenheid in landen waar daaraan eerder een gebrek was, democratisering door het openstellen van grenzen en de uitwisseling van informatie via moderne informatietechnologie.

Hoe is globalisering tot stand gekomen?

Dennis Flynn en Arturo Giráldez meenden dat de globalisering in 1571 begon, toen met de vestiging van een Spaanse handelspost op de Filippijnen (Manilla) een rechtstreekse verbinding tot stand kwam tussen Spaans-Amerika en China. Zilver kon nu uit het nieuwe continent direct naar Oost-Azië vloeien.

Hoe noem je het verschijnsel waardoor in een wijk of buurt in hoog tempo de ene etnische groep vervangen wordt door een andere?

Globaliseren leidt tot integratie culturen enerzijds en aan andere kant tot toenemende economische verschillen en concurrentie tussen gebieden of groepen mensen.

Wat is de laatste soort globalisering?

De laatste soort globalisering is politieke globalisering. Doordat landen meer gaan samenwerken, wordt het makkelijker om bijvoorbeeld handel te drijven of bijvoorbeeld te reizen van het ene land naar de andere. Een voorbeeld van politieke globalisering is er eentje waarin we zelf leven, namelijk de Europese Unie.

Welke ontwikkelingen bevorderen het globalisering proces?

Tijdruimtecompressie speelt een belangrijke rol in het globalisering proces. Belangrijke ontwikkelingen bevorderen dit proces zoals: – het wegvallen van handelsbelemmeringen, – een snelle ontwikkeling van transport en communicatietechnologie, – en de internationalisering van bedrijven.

Wat is sociale globalisering?

We kennen ook sociale globalisering, een groot voorbeeld hiervan is de toenemende migratie. Het is veel makkelijker om te verhuizen omdat er bijvoorbeeld in een ander land veel meer werk is of omdat de welvaart er hoger is. De laatste soort globalisering is politieke globalisering.

Related Posts