Waarom ging men in de kolonie Suriname over tot werving van contractarbeiders?

Waarom ging men in de kolonie Suriname over tot werving van contractarbeiders?

In Suriname kwamen steeds minder slaven binnen door het verbod op slavenhandel in 1814. Om hun plantages economisch levensvatbaar te houden gingen de plantage-eigenaren experimenteren met contractarbeiders.

Hoe zijn Hindoestanen in Suriname terecht gekomen?

De Hindoestanen vertrokken in 1873 uit het toenmalig Brits-Indië naar Suriname als contractarbeiders. Ze werden veelal geronseld onder het mom van een tijdelijk verblijf. Er werd beloofd dat ze na afloop van het contract terug konden keren naar India.

Waar komen de Hindoestanen vandaan?

Hindoestanen of Hindostanen (of Hindoestani) zijn een bevolkingsgroep in Suriname (en diaspora waaronder Nederland) waarvan de voorouders van Indiase afkomst zijn. De Hindoestanen kwamen vanaf 1873 vanuit het toenmalige Brits-Indië naar Suriname.

Welke factor zorgde voor belemmering bij de werving van Chinese contractarbeiders?

In de periode 1858 – 1874 zijn ruim 2500 Chinezen, voornamelijk uit China, geworven voor arbeid in Suriname. Na 1874 werden er geen Chinese contractarbeiders meer geworven voor Suriname. Dit is te verklaren door het officiële verbod op contractmigratie door China en door de sluiting van havens als Macao en Hongkong.

Wie waren de contractarbeiders in Suriname?

In de periode 1890-1930 vertrokken verschillende mensen als contractarbeider vanuit het huidige Indonesië (toen Nederlands-Indië) naar Suriname. Zij werden Javanen genoemd, ondanks dat ze niet allemaal uit Java kwamen.

Waren koelies slaven?

Koelies waren ongeschoolde arbeiders voor zwaar handwerk afkomstig uit Azië. De term wordt in het Nederlands specifiek gebruikt voor koloniale ongeschoolde contractarbeiders (loonslaven) uit de tijd na de slavernij.

Hoe oud worden Hindoestanen?

Voor de etnische groepen bedragen de gemiddelde leeftijden voor Hindostanen 45,7 jaar, voor Creolen 47,5 jaar, voor Javanen 45,6 jaar, voor Chinezen 49,0 jaar en voor Marrons 44,2 jaar.

Welke landen zijn Hindoestaans?

De meesten wonen nog altijd in India, daar is ruim tachtig procent van de bevolking hindoe. Ook in Nepal vormen ze een religieuze meerderheid. Verder leven hindoes in onder meer Pakistan, Sri Lanka, het Midden-Oosten, Fiji en Mauritius. Door emigratie wonen er veel in westerse landen.

Waar komen Surinaamse Chinezen vandaan?

De sterk groeiende behoefte van China aan bijvoorbeeld hout en mineralen maakt Suriname zeer aantrekkelijk voor Chinese ondernemers. De nieuwe Chinese migranten komen vooral uit de provincies Jiangxi, Fujian en Zhejiang. Zij worden in Suriname ook wel “zoutwater-Chinezen” genoemd.

Waarom gingen Javanen naar Suriname?

Contractarbeid werd in Suriname ingevoerd om de plantages te voorzien van voldoende arbeidskrachten, na de afschaffing van de slavernij in 1863. In de periode 1890-1930 vertrokken verschillende mensen als contractarbeider vanuit het huidige Indonesië (toen Nederlands-Indië) naar Suriname.

Hoe zijn koelies ontstaan?

Oorsprong van het woord In 1727 beschreef dr. Engelbert Kaempfer koelies als havenwerkers die Nederlandse koopvaardijschepen uitlaadden in Nagasaki. Het was toen blijkbaar al ingeburgerd. Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal is het waarschijnlijk rechtstreeks overgenomen uit Voor-Indië.

Related Posts