Waarom is migratie een wereldwijd gegeven?

Waarom is migratie een wereldwijd gegeven?

Migratie is een wereldwijd gegeven: enkele cijfers op een rij. Door het politieke debat over het VN-migratiepact is de focus helemaal verlegd naar Europa en België in het bijzonder. Maar migratie is een wereldwijd gegeven.

Wat waren de grootste migraties in Europa?

Invasies in Europa (793-1000): de grootste migraties sinds de Grote Volksverhuizing, in de eeuwen voor de Frankische periode, in de 9e en de 10e eeuw. De Hongaren of Magyaren belegerden de oostgrenzen van Europa, de Saracenen de Middellandse Zeekusten en de Noormannen of Vikingen belaagden de noordelijke en Atlantische kusten.

Hoeveel migranten zijn er in de wereld?

Wereldwijd zijn er zowat 258 miljoen migranten, dat is ongeveer 3,4 procent van de wereldbevolking, maar die groep groeit wel sneller aan dan de gemiddelde bevolking. De blauwe bol op de kaart verwijst telkens naar het aantal migranten dat in een continent woont. De gele bol naar waar migranten vandaan komen.

Migratie is een wereldwijd gegeven: enkele cijfers op een rij. Door het politieke debat over het VN-migratiepact is de focus helemaal verlegd naar Europa en België in het bijzonder. Maar migratie is een wereldwijd gegeven.

Invasies in Europa (793-1000): de grootste migraties sinds de Grote Volksverhuizing, in de eeuwen voor de Frankische periode, in de 9e en de 10e eeuw. De Hongaren of Magyaren belegerden de oostgrenzen van Europa, de Saracenen de Middellandse Zeekusten en de Noormannen of Vikingen belaagden de noordelijke en Atlantische kusten.

Wereldwijd zijn er zowat 258 miljoen migranten, dat is ongeveer 3,4 procent van de wereldbevolking, maar die groep groeit wel sneller aan dan de gemiddelde bevolking. De blauwe bol op de kaart verwijst telkens naar het aantal migranten dat in een continent woont. De gele bol naar waar migranten vandaan komen.

Wat zijn de gevolgen van migratie?

Migratie heeft ook gevolgen voor het land van herkomst en de bevolking die achterblijft. Het geld dat arbeidsmigranten overmaken naar het thuisland helpt mee aan de ontwikkeling van dat land en het bestaan van de mensen die achterblijven. De welvaart stijgt daardoor.

Wat is het migratiesaldo in 2019?

In 2019 immigreerden 269 064 personen naar Nederland. Dat waren er 25 327 meer dan in 2018. Daarnaast emigreerden 161 029 personen uit Nederland, 3 663 meer dan een jaar eerder. In totaal migreerden er in 2019 meer personen naar Nederland dan dat er vertrokken. Het migratiesaldo (de immigratie minus de emigratie) bedroeg 108 035 personen.

Hoe steeg het aantal migranten naar Nederland in 2009?

Het aantal migranten naar Nederland steeg verder tot 146.378 in 2009, waarvan zo’n veertigduizend niet-westerse allochtonen. Hoe gevoelig immigratie lag, bleek in 2009 uit een plotse angst voor ‘importbruiden’ (en bruidegommen) die van 2007 op 2008 waren toegenomen van 11.000 naar 15.000.

Hoe steeg de emigratie in Nederland?

Hiertegenover stond een aanzienlijke emigratie, vooral ook onder allochtonen. In de jaren 2004-2007 was er in Nederland een vertrekoverschot, de emigratie was hoger dan de immigratie. In de jaren daarna steeg de immigratie meestal, tot 204.615 in 2015 bij een emigratie van 126.884.

Related Posts