Waarom Natuurmonumenten?

Waarom Natuurmonumenten?

Natuurmonumenten bezit en beheert meer dan 108.000 hectare Nederland. We maken ons sterk voor alle natuur die nog over is. Natuurmonumenten roept alle Nederlanders op om samen nieuwe natuur te creëren, op te eisen, te verzorgen en te beschermen. Natuur is belangrijk voor ons mensen.

Waar is Vereniging Natuurmonumenten voor?

Natuurmonumenten is de vereniging voor mensen met hart voor de natuur. Wij geven de natuur in Nederland de ruimte. We beschermen natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Zo blijft onze natuur behouden en kunnen we hier met zijn allen nog eeuwenlang van blijven genieten.

Wat was de eerste beschermde natuurmonument van Nederland?

Thijsse en Eli Heimans richtten in Artis Amsterdam de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten op. Al in 1906 hadden ze genoeg leden om het Naardermeer te kopen. Zo ontstond het eerste natuurreservaat van Nederland.

Hoe is het Naardermeer ontstaan?

De meeste andere huidige wateren in West-Nederland zijn pas enkele eeuwen geleden door turfwinning ontstaan, maar de eerste contouren van het Naardermeer ontstonden al ongeveer 4000 jaar geleden doordat de Vecht, die voor de twaalfde eeuw via moerasgebieden en binnenmeren naar een uitgestrekt Waddengebied stroomde.

Waar komt de term natuurmonument vandaan?

Het eerste natuurmonument: het Naardermeer In 1905 wees de gemeente Amsterdam het Naardermeer aan als vuilnisstort. Thijsse en Eli Heimans richtten in Artis Amsterdam de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten op. Al in 1906 hadden ze genoeg leden om het Naardermeer te kopen.

Hoe komt Natuurmonumenten aan geld?

In ons land woedt een strijd om het bezit van natuurgrond. Particulieren leggen het echter bijna altijd af tegen organisaties als Natuurmonumenten, die dankzij overheidssubsidies over een gigantische pot met geld beschikken. ‘Als Natuurmonumenten echt voor de natuur is, moet ze juist gebieden sluiten voor het publiek.

Related Posts