Wat betekent Fiscale Economie?

Wat betekent Fiscale Economie?

Wat is Fiscale economie? Fiscale economie gaat over de invloed van belastingen op de economie. Dit kun je vanuit de overheid bekijken, maar ook vanuit het bedrijfsleven en burgers.

Wat is het verschil tussen Fiscale Economie en Fiscaal Recht?

De fiscaal econoom beweegt zich op het raakvlak van juridische en economische kennis. Het accent ligt op belastingrecht. Maar een belangrijk verschil is dat bij Fiscale Economie de nadruk ligt op economische aspecten. Bij Fiscaal Recht wordt meer vanuit juridisch oogpunt gekeken.

Waarom Fiscale Economie?

De universitaire bachelorstudie Fiscale Economie is gericht op bedrijfseconomische zaken als winstbepaling, financiering en belastingrecht. Bedrijven en burgers laten zich bij beslissingen mede leiden door fiscale overwegingen: belasting en premieheffing worden steeds belangrijker.

Welke titel na master Fiscale Economie?

na een masteropleiding of een postinitiële opleiding: Master (M); na een masteropleiding op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving of techniek: ingenieur (ir.); na een masteropleiding op het gebied van het recht: meester (mr.); na alle overige masteropleidingen: doctorandus (drs.).

Wat zijn fiscale maatregelen?

naamw. Uitspraak: [fɪsˈkal] met de belasting te maken hebbend Die kosten zijn fiscaal aftrekbaar. (dat bedrag wordt in mindering gebracht op het inkomen waarover je belasting moet betalen)fiscale recherche (politie die zich bezighoudt met belas…

Wat kan je worden met Fiscaal Recht?

De studie Fiscaal Recht bereidt je voor op een carrière als fiscaal adviseur bij een adviesbureau, als bedrijfsjurist, of als belastinginspecteur bij de Belastingdienst. Maar je vindt ook fiscalisten bij het Ministerie van Financiën, bij de douane en in het bankwezen.

Welke titel na hbo commerciele economie?

TITEL EN DIPLOMA Na het afronden van de opleiding Commerciële Economie mag je de titel Bachelor of Science (BSc) dragen.

Related Posts