Wat betekent Nationale Conventie?

Wat betekent Nationale Conventie?

De Nationale Conventie (Frans: Convention nationale) was de constituante en wetgevende assemblee die onder de Franse Revolutie zetelde van 21 september 1792 tot 26 oktober 1795.

Waarom werd de Nationale Vergadering uitgeroepen?

Na de uitroeping van de Derde Republiek werd in 1871 een Nationale Vergadering verkozen om een nieuwe grondwet op te stellen.

Wat is de grondwet Franse Revolutie?

De oorsprong van de grondwet ligt bij de Verklaring van de rechten van de mens en de burger van 26 augustus 1789 en de Franse grondwet van 1791, waarin macht van de koning nog werd beschermd (met een opschortend (?) of absoluut veto).

Wat wilde de girondijnen?

De girondijnen waren voorstander van een imperialistische politiek. Ze waren voor het exporteren van de Revolutie naar de rest van Europa en verklaarden Engeland, Oostenrijk, de Nederlandse Republiek en Spanje de oorlog, ook bekend als de Eerste Coalitieoorlog.

Wat gebeurde er bij de Eed op de Kaatsbaan?

Tijdens de beroemde eed verklaarden de burgers van de derde stand zich tot enige nationale vertegenwoordiging. Dit onder meer uit protest tegen het uitblijven van een samenvoeging van de afvaardiging van de drie verschillende standen.

Wat gebeurde er in 1799?

Parijs 1799 – Op 9 november wordt er in Frankrijk een coup gepleegd die generaal Napoleon Bonaparte aan de macht brengt. Deze coup wordt doorgaans beschouwd als het einde van de Franse Revolutie en het begin van het Napoleontische tijdperk.

Wat zijn Girondijnen en Jacobijnen?

De Girondijnen, ook wel brissotins, waren een gematigde linkse politieke stroming tijdens de Franse Revolutie. Tijdens de revolutie stonden de Girondijnen tegenover de radicalere, republikeinse Jakobijnen.

Wat was het einde van de Franse Revolutie?

Na de periode van het Directiore (1795-1799) waarin een vijfkoppig bestuur het land bestuurde greep uiteindelijk Napoleon Bonaparte de macht. Hij kroonde zich tot keizer van Frankrijk en pakte de absolute macht. Dit betekende het einde betekende van de Franse Revolutie.

Wat is de Bataafse Republiek?

Naam van de Nederlandse staat van 1795 tot 1806, opvolger van de Republiek der Verenigde Nederlanden. De Bataafse Republiek belichaamt de overgang van een statenbond waarin de gewesten soeverein waren, naar een eenheidsstaat.

Hoe veranderde het bestuur en de samenleving na de Franse Revolutie?

De macht van de koning werd dus ingeperkt en er werd een soort censuskiesrecht ingevoerd. De standenmaatschappij en de voorrechten van de adel en geestelijkheid werden ook afgeschaft. Een jaar later werd echter toch besloten om de koning af te zetten en het koningschap af te schaffen.

Wat betekent het ancien régime?

Het Ancien Régime is een Frans gezegde voor oud stelsel of oud systeem.

Related Posts