Wat betekent postindustrieel?

Wat betekent postindustrieel?

De postindustriële samenleving is een sociologisch begrip. Het is de fase waarin de economische ontwikkeling van een maatschappij gekenmerkt wordt door de tendens waarbij de dienstensector de industriële sector qua belang en grootte overvleugelt.

Hoe ontstaat een industriële samenleving?

Basisvoorwaarden voor het ontstaan van een industriële samenleving zijn de aanwezigheid van kapitaal en arbeid. In een industriële samenleving is verder meestal sprake van een snelle groei van zowel de fabrieken als de stedelijke bevolking en het ontstaan van verschillende sociale klassen zoals de arbeidersklasse.

Wat is het moderniseringsproces?

In de sociologie wordt modernisering gekenmerkt door het overkoepelende proces van rationalisering. Zo ontstond er met het proces van modernisering een moderne, globale economie met een toenemende globale markt.

Wat zijn de gevolgen van de industriële revolutie?

Maatschappelijke gevolgen van de Industriële Revolutie. De Industriële Revolutie heeft enorme maatschappelijke gevolgen gehad op de langere termijn. Om de ‘sociale kwestie’ op te lossen werden vakbonden opgericht, kwam in de politiek het socialisme op en ontstond – met name op instigatie van Karl Marx (1818-1884) – het communisme.

Wat was de eerste industriële revolutie in Engeland?

Eerste Industriële Revolutie (ca.1760-1867). Vanaf de jaren 1760 begon de Industriële Revolutie in Engeland van de grond te komen, met name door (verbeterde) textielmachines en de stoommachine van James Watt. Naast stoommachines was de komst van stoomtreinen en stoomschepen cruciaal. In de fase werd veel ijzer gebruikt.

Wat waren de gevolgen van de industrialisatie?

De gevolgen van de industrialisatie waren te zien in het proces van de snelle urbanisatie van voorheen relatief kleine dorpen en stadjes waar de nieuwe fabrieken kwamen. Een stad als Manchester veranderde tussen 1800 en 1850 in een vuile en ongezonde industriestad.

Maatschappelijke gevolgen van de Industriële Revolutie. De Industriële Revolutie heeft enorme maatschappelijke gevolgen gehad op de langere termijn. Om de ‘sociale kwestie’ op te lossen werden vakbonden opgericht, kwam in de politiek het socialisme op en ontstond – met name op instigatie van Karl Marx (1818-1884) – het communisme.

Eerste Industriële Revolutie (ca.1760-1867). Vanaf de jaren 1760 begon de Industriële Revolutie in Engeland van de grond te komen, met name door (verbeterde) textielmachines en de stoommachine van James Watt. Naast stoommachines was de komst van stoomtreinen en stoomschepen cruciaal. In de fase werd veel ijzer gebruikt.

De gevolgen van de industrialisatie waren te zien in het proces van de snelle urbanisatie van voorheen relatief kleine dorpen en stadjes waar de nieuwe fabrieken kwamen. Een stad als Manchester veranderde tussen 1800 en 1850 in een vuile en ongezonde industriestad.

Tijdperk waarin mensen meer in dienstverlenende beroepen (de derde sector) werken dan in de industrie.

Waar is de industriële samenleving ontstaan?

In 1709 werden in Coalbrookdale (Groot-Brittannië) voor het eerst cokes gebruikt voor de vervaardiging van gietijzer. Dit betekende indirect het ontstaan van een nieuwe grondstoffenbasis voor de maatschappij, en eveneens de aanzet tot een nieuw denken over materialen en grondstoffen.

Related Posts