Hoe hoofdstuk citeren?

Hoe hoofdstuk citeren?

In plaats van de achternaam van de auteur, voeg je de eerste paar woorden van de publicatietitel toe bij de verwijzing in de tekst. Zet de titel tussen dubbele aanhalingstekens als je een artikel, webpagina of hoofdstuk uit een boek citeert. Schrijf de titel van tijdschriften, boeken en rapporten schuingedrukt.

Hoe verwijs je naar een boek in de tekst?

Verwijzen naar een boek Een verwijzing in de tekst voor een boek bevat de achternaam van de auteur, het jaartal en (indien relevant) een paginanummer. In de literatuurlijst begin je met de achternaam van de auteur, gevolgd door een komma en de initialen. Hierna komt het jaartal tussen haakjes te staan.

Wat is een citaat in een boek?

Een citaat dient om iets in je tekst te verduidelijken. Je mag bijvoorbeeld in een boekrecensie een stukje tekst uit dat boek overnemen om te verduidelijken waar jouw mening over dat boek op gebaseerd is. Daarbij mag je niet meer uit het boek overnemen dan strikt noodzakelijk is om je punt te maken.

Welke hoofdstukken nummeren scriptie?

Welke hoofdstukindeling biedt een goede structuur voor een hbo-scriptie?

  • Standaardindeling.
  • Hoofdstuk 1: Inleiding (met probleemanalyse en doelstelling)
  • Hoofdstuk 2: Theoretisch kader / Literatuuronderzoek.
  • Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethoden.
  • Hoofdstuk 4: Resultaten.
  • Hoofdstuk 5: Conclusie schrijven.
  • Hoofdstuk 6: Aanbevelingen.

Wat hoort er in de inhoudsopgave?

Een inhoudsopgave is een overzicht van alle hoofdstukken en paragrafen van een papieren boek, tijdschrift of document of van een niet-papieren document, waarbij de bladzijdenummers vermeld zijn.

Wat schrijf je in een inhoudsopgave?

Inhoudsopgave. In de inhoudsopgave staan alle onderdelen van het werkstuk genoemd, van de inleiding tot de bronvermelding. Voor elke hoofdstuktitel vermeld je het hoofdstuknummer, voor elke paragraaftitel het paragraafnummer. Achter elk onderdeel zet je het paginanummer waarop het begint.

Is inleiding een hoofdstuk?

De inleiding is het eerste hoofdstuk van je scriptie en vormt daarom het startpunt van je scriptie. Je beschrijft hierin het onderwerp van je scriptie, stelt de probleemstelling op en presenteert je doelstelling en je onderzoeksvragen.

Hoe refereren naar een hoofdstuk in een boek?

Als je naar een specifiek hoofdstuk uit een boek verwijst dat teksten bevat van meerdere auteurs (zoals een geredigeerde poëziebundel), begin je de bronvermelding in de literatuurlijst met de auteur van het hoofdstuk.

Related Posts