Wat hebben Vulcanus en Jupiter met elkaar te maken?

Wat hebben Vulcanus en Jupiter met elkaar te maken?

Vulcanus (in ouder Nederlands ook wel Vulcaan) is een figuur uit de Romeinse mythologie. Hij was een zoon van Jupiter en Juno. Hij is de man van Venus en is de Romeinse god van het vuur, de edelsmeden, smeden en de vulkanen. Hij is de smid die de bliksemschichten maakt voor Jupiter.

Wie is de familie van Poseidon?

In de Griekse mythologie was Poseidon een zoon van de Titanen (reuzen) Kronos en Rheia en de broer van oppergod Zeus. Poseidon (Neptunus bij de Romeinen) had een drietand als attribuut. Hiermee kon de onstuimige god water in beroering brengen en rotsen doen splijten.

Hoe heten de kinderen van Ares?

Drie kinderen Tegen de lieftalligheid van de godin Aphrodite, zijn minnares, was Ares niet opgewassen. Hij had samen met haar drie kinderen: de gruwelijke tweeling Deimos en Phobos (Angst en Vrees) en de ondeugende god Eros, die met zijn pijlen mensen in vuur en vlam zette voor een ander.

Wie heeft Poseidon gedood?

Zeus stemt er echter mee in dat ook zijn broers Hades en Poseidon een gebied krijgen. Er wordt geloot. Zeus krijgt de hemel toebedeeld, Hades het dodenrijk en Poseidon de wateren.

Hoe vaak kan de aarde in Jupiter?

Alles aan Jupiter is groot. Hij is groter dan alle andere planeten samen. De aarde zou er meer dan dertienhonderd keer in passen. Hij weegt ook ruim twee keer zo veel als alle andere planeten samen.

Hoe is Jupiter aan zijn naam gekomen?

Jupiter. Jupiter is vernoemd naar de Romeinse god Jupiter en de grootste planeet van ons zonnestelsel.

Wie is de vijand van Poseidon?

Zijn zoon Triton, een zeemeerman, zwom tussen de nimfen in. De Trojanen zijn Poseidons zijn vijanden. Het meest vereerd was Poseidon natuurlijk door zeelieden en veel van zijn tempels staan dan ook op kapen of landtongen. Op de landengte van Korinthe werden ter ere van hem de Isthmische spelen gevierd.

Wie is de vader van Poseidon?

Poseidon werd geboren als zoon van Kronos en Rheia, waaraan hij ook zijn epitheton Kronios ontleende. Hij zou samen met zijn broers en zussen zijn verslonden door zijn vader, die hen uitbraakte toen zijn jongste zoon Zeus hem onttroonde.

Waar werd voor Ares een tempel of heiligdom opgericht?

Het is echter ook mogelijk dat het om een pre-Dorische cultus gaat daar dit oudste heiligdom voor Ares in Laconië in de oudste stad van het Griekse vasteland, Therapne gelegen was. Te Athene waren de naar hem genoemde heuvel Areios Pagos (Areopagus) en het daar gevestigde gerechtshof hem geheiligd.

Hoe heet de tempel van Ares?

Dinsmoor (Hesperia 9 (1940) 1-52) gesuggereerd dat deze tempels door dezelfde architect zijn ontworpen….

Tempel van Ares
Grondplan van de Tempel van Ares met bijbehorend altaar
Locatie Agora van Athene
Voltooid 5e eeuw v.Chr. (andere locatie) 1e eeuw v.Chr. (herbouw in Athene)
Lijst van antieke bouwwerken in Athene

Hoe groot is de aarde vergeleken met Jupiter?

40.075 kmAarde / Omtrek

Related Posts