Wat houd het budgetrecht in?

Wat houd het budgetrecht in?

Het samenstel van parlementaire rechten op het gebied van de Rijksbegroting wordt budgetrecht of begrotingsrecht genoemd. Zo moeten begrotingswetsvoorstellen (wijzigingsvoorstellen daarvoor) worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Wat is het recht van motie?

Recht om moties in te dienen De Kamer mag een motie indienen. Dit betekent een uitspraak doen over een bepaald onderwerp. Het kabinet is niet verplicht een motie uit te voeren. Dit geldt niet voor een motie van wantrouwen.

Wat is een punt van orde maken?

artikel 9: Punten van orde 9.1 Een punt van orde is een verzoek aan de voorzitter om de bevoegdheden die hem in dit reglement gegeven worden op een bepaalde manier te gebruiken.

Hebben ministers budgetrecht?

Het budgetrecht is een van de vier rechten die vallen onder het recht op informatie. De derde dinsdag in september kennen we als Prinsjesdag, de dag van de Miljoenennota. Op die dag dienen alle ministers hun begrotingen in.

Wat kan een Tweede Kamerlid doen om een minister te controleren?

Een belangrijke taak van de Tweede Kamer is het beoordelen van besluiten van het kabinet (en van individuele bewindspersonen). Bij die controlerende taak wordt gebruikgemaakt van het recht op inlichtingen, een recht dat ieder individueel Tweede Kamerlid heeft en dat is vastgelegd in de Grondwet.

Wie kan er een motie indienen?

Een motie is een formeel middel waarmee een lid van een vergadering een discussiepunt voor kan leggen aan een vergadering. Hiertoe dient de motie in stemming gebracht te worden op een vergadering. Alle leden van een vergadering kunnen een motie indienen.

Wie heeft het recht van initiatief?

Tweede Kamerleden controleren niet alleen de regering, ze mogen ook zelf wetsvoorstellen maken. Dit heet het recht van initiatief. Elk Kamerlid heeft dit recht al sinds het begin van de Tweede Kamer in 1815.

Wat is een punt van orde Tweede Kamer?

Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer (kortweg: RvOTK, soms RVOTK of RvO II) bevat regels over de gang van zaken in de Tweede Kamer. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter, aan welke regels moeten bezoekers zich houden.

Related Posts