Wat is actief historisch denken?

Wat is actief historisch denken?

Actief Historisch Denken heeft als doel dat leerlingen de historische werkelijkheid niet als een vanzelfsprekendheid aanvaarden, maar die beoordelen vanuit een historische invalshoek. De werkwijze gaat uit van deze punten: Leerlingen (re)construeren de geschiedenis op grond van een vraag of probleem.

Waarom is historisch denken belangrijk?

Geschiedenis is meer dan alleen leren over de gebeurtenissen uit het verleden. Leerlingen moeten ook de vaardigheden eigen maken om het verleden te kunnen interpreteren, om een weloverwogen oordeel hierover te kunnen vellen.

Wat zijn de historische vaardigheden?

In het geschiedenisonderwijs spelen vaardigheden een belangrijke rol. Hierbij kan je denken aan vaardigheden als het bepalen van de betrouwbaarheid van bronnen, oorzaken en gevolgen herkennen, de representativiteit van een bron bepalen en continuïteit en verandering herkennen.

Wat is de historische context?

Met historisch contextualiseren wordt bedoeld: een compleet beeld van het verleden maken, ook wel beeldvorming of het begrijpen en verklaren van het verleden genoemd. Je leert naar een tijdsperiode te kijken in z’n geheel.

Wat is contextualiseren?

Contextualiseren is het creëren van een historische context bij gebeurtenissen en handelingen van mensen met als doel deze verschijnselen historisch te kunnen verklaren.

Wat betekent beeld van het verleden?

Geschiedenis of juister uitgedrukt geschiedschrijving komt tot stand als heden en verleden met elkaar contact krijgen. Zo krijgen we een beeld van dat verleden, een objectief en enigszins herkenbaar beeld dat inzicht geeft in wat er is gebeurd.

Wat is een historisch begrip?

Historische begrippen staan centraal bij het uitbouwen van kennis over het verleden. Zonder kennis van deze begrippen zijn we niet in staat tot de volgende aspecten van historisch denken (redeneren met en over bronnen, situeren van fenomenen, argumenteren) te komen.

Wat zijn de kenmerken van een historische vraag?

​1. Historische vraagstelling ontwikkelen Evengoed roept historisch denken vragen op. Die vragen kunnen focussen op het “grote” of “kleine, dagdagelijkse” verleden, op kenmerken van maatschappelijke domeinen, op de relatie verleden-heden-toekomst of op de manier waarop kennis van het verleden tot stand komt.

Wat is vakdidactiek geschiedenis?

Geschiedenisdidactiek is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de vorming, ontwikkeling en ontsluiting van het historisch besef.

Welk woord weg geschiedenis?

‘Welk woord weg? ‘ is een werkvorm waarbij je drie begrippen op een rij zet en de leerlingen een argument laat geven waarom één van de begrippen er niet bij hoort. Het is ook belangrijk om te beargumenteren waarom de andere twee juist bij elkaar horen.

Related Posts