Wat is de betekenis van accuraat?

Wat is de betekenis van accuraat?

Accuraat betekent zeer nauwgezet, precies of zorgvuldig. Iemand die accuraat is, wil kwaliteit afleveren en zal kritisch naar zijn of haar product kijken. Accuraat is een bijvoeglijk naamwoord.

Wat zijn niet exacte vakken?

Wanneer je uitgaat van de brede definitie, horen biologie en aardrijkskunde wel bij de exacte vakken. Dan worden namelijk alle natuurwetenschappen tot deze groep gerekend. Binnen de meer beperkte definitie vallen biologie en aardrijkskunde echter niet binnen de exacte wetenschap.

Wat is de betekenis van het begrip geschiedenis?

Geschiedenis verwijst onder meer naar de vakdiscipline die zich bezighoudt met de studie van chronologische ordening van gebeurtenissen, zich daarbij baserend op een kritisch onderzoek van bronnen.

Wat is de betekenis van correct?

correct – Bijvoeglijk naamwoord 1. foutloos, goed ♢ Hij had een 10 voor zijn proefwerk want al zijn antwoorden waren correct. 2. burgerlijk, saai, onberispelijk uit moreel oogpunt, zonder af te wijken van de etiquette, politiek correct ♢ Een notaris moet altijd …

Wat is taalgebruik?

o., 1. het gebruiken van taal als zodanig; 2. een gebruikelijke manier of gewoonte die bij het spreken van een bepaalde taal gevolgd wordt.

Wat is een accuratesse?

ACCURATESSE, v. nauwkeurigheid, stiptheid. ACCUSATIE, v. (…iën), beschuldiging, aanklacht; — bericht van ontvangst.

Wat zijn de exacte vakken vwo?

De exacte vakken of ook wel bèta vakken zijn de vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde. De vakken biologie en aardrijkskunde worden in Nederland in het algemeen ook gerekend tot de exacte vakken. Het gaat dus om de vakken die samenhangen met de natuurwetten, exacte berekeningen en logica.

Wat is de betekenis van bedachtzaam?

BEDACHTZAAM, bn. bw. (…amer, -st), alles wel overleggende, niet overijld, voorzichtig, omzichtig.

Wat is het tegenovergestelde van accuraat?

erg nauwkeurig en zorgvuldig

Voorbeeld: `accuraat je werk doen`
Antoniem: inaccuraat
Synoniem: nauwgezet

Wat is het tegenovergestelde van exacte vakken?

Exacte vakken zijn wiskundige en natuurkundige vakken; vakken, die rusten op wiskundigen grondslag, in tegenstelling met de niet-exacte vakken als geschiedenis, taalkunde enz. Voor de exacte en de niet-exacte vakken schijn je — zo zegt men wel eens — een heel verschillend soort hersens nodig te hebben.

Welke 4 profielen zijn er?

Welke profielen zijn er?

  • Cultuur en Maatschappij (C&M)
  • Economie en Maatschappij (E&M)
  • Natuur en Gezondheid (N&G)
  • Natuur en Techniek (N)

Accuraat – de betekenis volgens Redactie Ensie. Accuraat betekent zeer nauwgezet, precies of zorgvuldig. Iemand die accuraat is, wil kwaliteit afleveren en zal kritisch naar zijn of haar product kijken. Accuraat betekent zeer nauwgezet, precies of zorgvuldig.

Wat is een accuraat werknemer?

Accuraat betekenis & definitie. Accuraat betekent zeer nauwgezet, precies of zorgvuldig. Iemand die accuraat is, wil kwaliteit afleveren en zal kritisch naar zijn of haar product kijken. Accuraat is een bijvoeglijk naamwoord. Veel werkgevers zijn op zoek naar een accurate werknemer, wat betekent dat het een belangrijke competentie is bij…

Wat is accuraat in antoniemen?

accuraat, correct, exact, gedetailleerd, getrouw, grondig, juist, minutieus, nauwgezet, net, precies, scherp, stipt, strikt, trefzeker, trouw, zorgvuldig, zuiver. in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

Wat is een accuraat angstvallig?

accuraat, angstvallig, consciëntieus, gedetailleerd, minutieus, nauwgezet, nauwkeurig, net, oplettend, plichtsgetrouw, precies, scrupuleus, secuur, soigneus, stipt, voorzichtig.

Welke verzekeraar is aangesloten bij het Klachteninstituut?

Alle verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars zijn eveneens aangesloten bij het klachteninstituut. De Financiële Ombudsman zal de klacht in behandeling nemen en als de uitkomst niet bevredigend is voor de verzekerde, dan kan er naar de Geschillencommissie worden gestapt. Onder bepaalde voorwaarden is daarna nog beroep

Related Posts