Wat is de betekenis van begeleiden?

Wat is de betekenis van begeleiden?

begeleiden – Werkwoord 1. (ov) iemand op zijn weg vergezellen ♢ Vader en moeder begeleidden Ivo samen toen hij voor het eerst naar zwemles ging. 2. (ov) (muziek) een partij spelen die de harmonische aanvulling is van een solopartij ♢ De zanger werd begeleid o…

Wat is een ondersteunde synoniem?

(ondersteunde, ondersteund), voor instorten of vallen behoeden ; helpen, ter zijde staan, inz. met geld. als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

Wat is ondersteunde of ondersteund?

(ondersteunde, ondersteund), voor instorten of vallen behoeden ; helpen, ter zijde staan, inz. met geld. dragen, leunen, omhooghouden, onderschoren, onderschragen, ondersteunen, onderstutten, ophouden, rusten, schoren, schragen, staven, stutten, stoelen Bijspringen — bijstaan — helpen — ondersteunen.

Wat is ondersteunen in de spelling?

aanbrengen, opbrengen, toebrengen, medebrengen, verschaffen, geven, bijspringen, toeleggen, ondersteunen, bevorderen, tegemoetkomen, helpen. ondersteunen: steunen. in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908): in hedendaagse spelling: bijspringen, bijstaan, helpen, ondersteunen. Bijspringen — bijstaan — helpen — ondersteunen.

(ondersteunde, ondersteund), voor instorten of vallen behoeden ; helpen, ter zijde staan, inz. met geld. als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

(ondersteunde, ondersteund), voor instorten of vallen behoeden ; helpen, ter zijde staan, inz. met geld. dragen, leunen, omhooghouden, onderschoren, onderschragen, ondersteunen, onderstutten, ophouden, rusten, schoren, schragen, staven, stutten, stoelen Bijspringen — bijstaan — helpen — ondersteunen.

aanbrengen, opbrengen, toebrengen, medebrengen, verschaffen, geven, bijspringen, toeleggen, ondersteunen, bevorderen, tegemoetkomen, helpen. ondersteunen: steunen. in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908): in hedendaagse spelling: bijspringen, bijstaan, helpen, ondersteunen. Bijspringen — bijstaan — helpen — ondersteunen.

Is het begeleiden of begeleiden?

begeleiden werkw. Uitspraak: [bəxəˈlɛidə(n)] Vervoegingen: begeleidde (verl. tijd enkelv.)

Wat is begeleiding in de westerse muziek?

[muziek] – De begeleiding is in de westerse muziek het muzikale materiaal dat de melodiestem (men) harmonisch en ritmisch ondersteunt. Vaak is er een solist die begeleid wordt. Dat is dan veelal homofone muziek (monodie), vooral in de lichte muziek en de volksmuziek. Begeleiding loopt uiteen van simpele akkoordenschema`s doo…

Wat is een begeleidend schrijven?

BEGELEIDEN, (begeleidde, heeft begeleid), vergezellen; (mil.) escorteeren; (zeew.) convooieeren; (muz.) accompagneeren. BEGELEIDING, v. (-en), het begeleiden; (muz.) accompagnement: de begeleiding kon hij niet spelen, die was te moeilijk voor hem. BEGELEIDEND, bn. met begeleidend schrijven.

Wat is begeleiden werkw.?

begeleiden werkw.Uitspraak: [bəxəˈlɛidə (n)] Verbuigingen: begeleidde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen: heeft begeleid (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen 1) meegaan met iemand of iets Voorbeeld: `iemand naar de bushalte begelei…

Heeft geholpen synoniem?

(hielp, geholpen), bijstaan. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: helpen (ww): assisteren, begunstigen, behulpzaam zijn, bijdragen, bijdragen tot, bijstaan, invallen, medewerken, meehelpen, ondersteunen, pousseren, ruggensteunen, seconderen, steunen, tegemoetkomen, terzijde staan, van dienst zijn, vooruithelpen.

Related Posts