Wat is de definitie van een definitie?

Wat is de definitie van een definitie?

Een definitie is een samenvattende omschrijving van de kenmerken van een begrip, zodat het niet met een ander verward kan worden. Een goede definitie is niet circulair; zij bevat geen termen die synoniem zijn met het te omschrijven begrip. Zo mag ‘verwarming’ niet worden gedefinieerd als iets dat verwarmt.

Wat is een ander woord voor geschiedenis?

geschiedenis, historie, kroniek, legende, mare, mythe, parabel, relaas, sage, sprookje, story, verslag, vertelling, vertelsel. verleden (zn) : achtergrond, antecedent, doopceel, geschiedenis, historie, verleden tijd, vroegere tijd.

Hoe definitie bepalen?

Een definitie van een woord kan worden bepaald met of zonder de menselijke kennis in acht te nemen. Wanneer menselijke kennis wordt meegenomen kan een definitie ook subjectief zijn, aangezien iedereen weer andere kennis heeft.

Hoe schrijf je definitie?

de definitie (v.) Verbuigingen: definities (meerv.) Term uit de wetenschapsleer en de methodologie van de literatuurwetenschap voor de omschrijving van een begrip in ondubbelzinnige termen.

Wat is het verschil tussen een definitie en een omschrijving?

Een definitie is preciezer dan een omschrijving. Een definitie moet inclusief zijn. Dat betekent dat deze alle belangrijke aspecten bevat van hetgeen beschreven wordt. Een omschrijving hoeft niet per se alle alle belangrijke aspecten te bevatten.

Waarom een definitie?

waarom bijwoord Uitspraak: [war’ɔm] 1) om welke reden of met welk doel(?) Voorbeelden: `Waarom geef je geen antwoord?`, `Ik zie niet in waarom. `Synoniemen: hoezo, vanwaar 2) om wat(?)

Wat is een ander woord voor gebeurtenis?

gebeurtenis – iets dat gebeurt of is gebeurd. Synoniem met voorval, geval en geschiedenis.

Wat is het antoniem van verleden?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): verleden ≠ heden, toekomst, verschiet, volgend.

Wat is de betekenis van beredeneren?

(beredeneerde, heeft beredeneerd), grondig bespreken; met uiteenzetting van de redenen waarom men een bepaald standpunt inneemt of op bepaalde wijze handelt; een som, een vraagstuk beredeneren, beredeneerd oplossen.

Wat is een ander woord voor bepalen?

(bepaald), vaststellen. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: bepalen (ww): aanwijzen, bedingen, beklinken, beslissen, besluiten, bestemmen, decreteren, stellen, stipuleren, vastleggen, verordenen, verordineren, voorschrijven.

Wat is een definitie voorbeeld?

naamw. Uitspraak: [‘vorbelt] Verbuigingen: voorbeeld|en (meerv.) 1) exemplaar dat iets duidelijk maakt of karakteristiek exemplaar Voorbeelden: `bijvoorbeeld`, `De voorbeelden in het boek zijn goed gekozen. `, `schoolvoorbee…

Wat is een ander woord voor definitie?

definitie – verklaring betreffende de inhoud van een begrip of betreffende de hoedanigheid van een zaak of object. Synoniemen: begripsbepaling, begripsomschrijving, bepaling en omschrijving.

Related Posts