Wat is de kern van het humanisme?

Wat is de kern van het humanisme?

Humanisten streven naar een samenleving waarin iedereen een kans heeft op een goed leven met betekenisvol werk, economische welvaart, goed onderwijs, aandachtige zorg, een rijk cultureel leven en een schone en diverse leefomgeving. Humanisme gaat over mensen maar heeft ook aandacht voor de natuur en dieren.

Wat heeft Socrates met het humanisme te maken?

De Griekse filosoof Socrates (5de eeuw voor Christus) geldt algemeen als grondlegger van het westerse humanisme. Hij stelde vragen bij alle vanzelfsprekendheden die op zijn weg kwamen. Vraagtekens plaatste deze wijsgeer vooral bij autoriteit en dogma’s.

Hoe wordt je humanist?

Durf jezelf humanist te noemen….

  1. Bestudeer het humanisme.
  2. Ontwikkel je vermogen tot rationeel en kritisch denken.
  3. Koester de democratie.
  4. Wees nieuwsgierig en sta open voor andere opvattingen.
  5. Word een wereldburger.
  6. Aanvaard de grenzen van de menselijke kennis en durf te twijfelen.
  7. Maak een kunstwerk van je leven.

Welke waarden zijn in het humanisme belangrijk?

Het humanisme is een levensbeschouwing en is gebaseerd op de humanistische waarden zelfbeschikking, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit, redelijkheid en rechtvaardigheid. Deze kernwaarden zijn de oorsprong van het ontstaan van HDMH.

Hoeveel humanisten zijn er?

Toch is het humanisme niet anti-godsdienstig. Zowel gelovigen als niet-gelovigen zijn humanist. Het is niet precies bekend hoeveel mensen in Nederland zich humanist noemen. Naar schatting een half miljoen Nederlanders hangt de humanistische ideeën aan.

Hoe denkt een humanist?

Humanisme is een filosofische en ethische houding die de waarde van mensen benadrukt en in het algemeen de voorkeur geeft aan kritisch denken en bewijs (rationalisme en empirisme) boven acceptatie van dogma of bijgeloof.

Wat deed Socrates in het dagelijks leven?

Socrates was bovenal een leraar. Zoals je weet willen leraren mensen wijzer maken, en dat deed Socrates op zijn eigen manier. Zijn methode bestond uit vragen stellen. Daarbij maakte hij duidelijk dat hij zelf niets wist, maar dat hij hoopte een antwoord te vinden door er samen over na te denken.

Wat kun je worden als je Humanistiek studeert?

Je kunt werken als geestelijk raadsman of -vrouw in een van de werkvelden van het Humanistisch Verbond: het leger, de gevangenis, een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Maar ook elders kun je aan de slag: als vertrouwenspersoon, loopbaan- of levensloopbegeleider, in de slachtofferhulp en in counseling of coaching.

Wat is belangrijk in het leven van een humanist?

Humanisten vinden het belangrijk om van het leven wat moois te maken, levenskunst. Maar het gaat niet alleen om het eigen leven. Humanisme is ook een moreel en politiek streven waarin de menselijke waardigheid centraal staat. Zelf denken en samen leven.

Related Posts