Wat is de territoriale bevoegdheid van het vredegerecht?

Wat is de territoriale bevoegdheid van het vredegerecht?

Territoriale bevoegdheid. De territoriale bevoegdheid is de rechtsmacht die aan een bepaalde rechter in een bepaald gebied toebehoort. De wet bepaalt welk rechtscollege bevoegd is voor een bepaald gebied. De vrederechter is bijvoorbeeld bevoegd voor een bepaald kanton (aantal gemeenten).

Hoeveel kantons zijn er in Belgie?

In België zijn er 162 gerechtelijke kantons, sinds 1 april 2014 gegroepeerd in 12 gerechtelijke arrondissementen en 5 rechtsgebieden.

Hoeveel politierechtbanken zijn er in Belgie?

Er zijn 15 politierechtbanken, namelijk in Antwerpen, Limburg, Brussel Nederlandstalig, Brussel Franstalig, Vilvoorde, Halle, Leuven, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Luik, Eupen, Namen, Henegouwen, Luxemburg en Waals-Brabant.

Welke ondernemingsrechtbank is bevoegd?

De ondernemingsrechtbank is bevoegd voor alle geschillen tussen ondernemingen en dit ongeacht de waarde van het geschil. Een vordering van een particulier tegen een onderneming kan eveneens voor de ondernemingsrechtbank worden gebracht.

Wat is een vredegerecht in België?

Het vredegerecht is een burgerlijk gerecht: er worden dus geen strafzaken behandeld. Omdat de vrederechter dicht bij de burger moet staan, is het niet verwonderlijk dat er 187 vredegerechten bestaan in België. Er is één vredegerecht per gerechtelijk kanton.

Wat is de bevoegdheid van de vrederechter?

De vrederechter is bevoegd voor alle geschillen inzake huur van onroerende goederen, d.i. gewone huur, woninghuur, handelshuur en landpacht en dit ongeacht het bedrag. Ook geschillen met betrekking tot een vergoeding voor bewoning van en tot uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken, behoren tot de bevoegdheid van de vrederechter;

Wat is de procedure van vredegerecht?

Een procedure voor het vredegerecht is tamelijk eenvoudig, snel en goedkoop. Wie aan de vrederechter een veroordeling vraagt, noemen we de eiser (of verzoeker). De partij die opgeroepen wordt zich te verdedigen tegen die eis, is de verweerder

https://www.youtube.com/watch?v=S3aMjDWPgNE

Het vredegerecht is een burgerlijk gerecht: er worden dus geen strafzaken behandeld. Omdat de vrederechter dicht bij de burger moet staan, is het niet verwonderlijk dat er 187 vredegerechten bestaan in België. Er is één vredegerecht per gerechtelijk kanton.

De vrederechter is bevoegd voor alle geschillen inzake huur van onroerende goederen, d.i. gewone huur, woninghuur, handelshuur en landpacht en dit ongeacht het bedrag. Ook geschillen met betrekking tot een vergoeding voor bewoning van en tot uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken, behoren tot de bevoegdheid van de vrederechter;

Een procedure voor het vredegerecht is tamelijk eenvoudig, snel en goedkoop. Wie aan de vrederechter een veroordeling vraagt, noemen we de eiser (of verzoeker). De partij die opgeroepen wordt zich te verdedigen tegen die eis, is de verweerder

Related Posts