Wat is de waardeketen van een bedrijf?

Wat is de waardeketen van een bedrijf?

Een waardeketen is een keten van activiteiten. Producten passeren de achtereenvolgende activiteiten van de keten en verwerven hierbij bij iedere activiteit enige waarde. De keten van activiteiten als geheel geeft het product hierbij meer toegevoegde waarde dan de som van de afzonderlijke delen.

Waarom waardeketen Porter?

De value chain van Porter, ook bekend als de waardeketen van Porter, wordt ingezet om te achterhalen waar een organisatie zijn waarde heeft zitten binnen de primaire activiteiten en ondersteunende activiteiten van de organisatie. Zo wordt het concurrentievoordeel zichtbaar.

Wat is uitgaande logistiek?

Uitgaande Logistiek; betreft die waardeactiviteiten die te maken met de distributie van de eindproducten naar de klanten. Denk hierbij aan activiteiten als magazijnbeheer van de eindproducten, orderverwerking, de distributie en het feitelijke transport.

Wat zijn ondersteunende activiteiten?

Ondersteunende activiteiten (aanvullende activiteiten) worden verricht om de productie van goederen en/of de levering van diensten voor de markt of voor derden door het bedrijf mogelijk te maken en/of te faciliteren. Het resultaat van de ondersteunende activiteiten is niet direct voor de markt of voor derden bestemd.

Wat is inkomende logistiek?

De primaire activiteit inkomende logistiek is een interne activiteit en omvat alle activtiteiten met betrekking tot het ontvangen, distribueren en opslaan van grondstoffen.

Wat is de value chain?

De Value Chain omschrijft alle activiteiten die nodig zijn om een product van ontwikkeling, ontwerp, grondstoffen, productie, marketing en distributie uiteindelijk bij de klant te krijgen. Porter maakt onderscheid tussen primaire en secundaire activiteiten.

Wat zijn primaire activiteiten?

Activiteiten die rechtstreeks waarde toevoegen aan producten.

Wat moet er in een interne analyse?

Onder de interne analyse vallen alle zaken waar je als bedrijf zelf invloed op hebt. Dat zijn bijvoorbeeld onderwerpen als de organisatiestructuur, bedrijfscultuur, de financiën, het product en de marketing.

Welke primaire processen onderscheid Porter?

De Waardeketen van Porter en de betekenis van de onderdelen.

 • Stap 1: Primaire activiteiten en subactiviteiten identificeren.
 • Stap 2: Ondersteunende activiteiten en subactiviteiten identificeren.
 • Stap 3: Verbanden tussen activiteiten bepalen en analyseren.
 • Hoe maak je een externe analyse?

  Voor de externe analyse ga je kijken naar de ontwikkelingen in de bedrijfstak, de afnemers van je dienst of product, de concurrentie, de distributie en de invloed van de macro omgeving zoals juridische en politieke factoren.

  Hoe vul je de value chain in?

  1. De Waardeketen van Porter en de betekenis van de onderdelen.
  2. Stap 1: Primaire activiteiten en subactiviteiten identificeren.
  3. Stap 2: Ondersteunende activiteiten en subactiviteiten identificeren.
  4. Stap 3: Verbanden tussen activiteiten bepalen en analyseren.

  Wat zijn primaire werkprocessen?

  Primaire processen (ook kern– of operationele processen genoemd) beschrijven de dienstverlening of het productieproces. Primaire processen lopen van klant tot klant. Voor een productiebedrijf zijn dat: productontwerp, productontwikkeling, de productie zelf en de logistieke distributiefunctie.

  Related Posts