Wat is een balanitis van zoon?

Wat is een balanitis van zoon?

balanitis van Zoon vereist een behandeling met een combinatie van crèmes. Het wordt opgelost als een besnijdenis wordt uitgevoerd, maar dit is niet altijd gewenst of nodig. Behandeling met een milde hormooncrème en een antibacteriële crème lost normaal gesproken alle uitbarstingen van deze chronische aandoening op.

Wat is een balansrekening?

De balansrekening, ook wel kortweg balans genoemd, van een onderneming bestaat uit twee zijden. De linkerzijde is de debet-kant, ook wel de activa (bezittingen) kant genoemd. Aan de rechterzijde is de credit-kant, ook wel de passiva (schulden) kant genoemd. Een kenmerk van een balans is dat deze altijd in evenwicht is.

Wat is een gouden balansregelratio?

Gouden Balansregel-ratio (GBR-ratio) = vaste activa / (eigen vermogen + voorzieningen + lang vreemd vermogen) Voor de BWK-ratio geldt een minimumnorm per branche. De omvang en samenstelling van de onderdelen van de vlottende activa kunnen per sector sterk verschillen.

Kan balanoposthitis veroorzaakt worden door huidaandoeningen?

Balanitis en balanoposthitis kunnen worden veroorzaakt door verschillende huidaandoeningen, zoals: 1 niet-infectieuze huidziektes zoals eczeem of psoriasis, lichen planus of lichen sclerosus 2 infecties van de onbesneden huid zoals candidiasis 3 soms veroorzaakt door geneesmiddelen

Wat is urineonderzoek?

Een urineonderzoek wordt verricht om een urineweginfectie (plasbuis, blaas, nieren), een nierziekte aan te tonen of als hulp bij de diagnose van algemene ziekten zoals diabetes. Een urineonderzoek kan op verschillende manieren gebeuren: via een met kleurvakjes voorziene teststrook of dipstick die in de urine wordt gedoopt.

Wat is de herziene behandelrichtlijn balanitis?

Herziene behandelrichtlijn infectieuze balanitis. De herziene ‘NHG-Behandelrichtlijn Infectieuze balanitis vanaf 12 jaar’ vervangt de Farmacotherapeutische Richtlijn (FTR) Candida balanitis uit 2003 en bespreekt niet alleen balanitis door Candida, maar ook door andere oorzaken. Balanitis is een verzamelnaam van een aantal erythemateuze,

Wat is een Balanitis plasmocellularis?

Balanitis plasmocellularis, balanitis circumscripta chronica of de ziekte van Zoon is een een idiopathische (= van onbekende oorzaak), zeldzame, goedaardige penisaandoening, waarbij de eikel (glanspenis) en/of de binnenzijde van de voorhuid ontstoken is.

Wat is balanitis door een aerobe infectie?

Balanitis door een aerobe bacteriële infectie komt vaker voor dan door een anaerobe. Volg bij twijfel het beleid bij een aerobe infectie. Balanitis kent een uitgebreide differentiële diagnose. Overleg met, of verwijs de patiënt naar de dermatoloog voor nadere diagnostiek en behandeling: bij twijfel over de diagnose.

https://www.youtube.com/watch?v=9nEsl2CdWX8

Related Posts