Wat is een bron bij het vak geschiedenis?

Wat is een bron bij het vak geschiedenis?

Een historische bron is elk object dat rechtstreeks informatie geeft over het verleden en zelf dus ook uit het verleden komt. Historische bronnen kunnen ingedeeld worden in primaire en secundaire bronnen, naargelang de afstand tot de onderzochte gebeurtenis.

Hoe kan je een bron controleren?

Een betrouwbare bron moet objectief zijn. Een reclametekst zal je over het algemeen eenzijdige informatie geven om het product in een goed daglicht te stellen. Is de bron actueel? Kijk wanneer de tekst geschreven is en of (en zo ja wanneer) die is bijgewerkt.

Waarom is het belangrijk om bronnen te beoordelen op betrouwbaarheid?

Het belang van een betrouwbare bron Het is daarnaast belangrijk dat je de bronnen in je scriptie of plan van aanpak correct weergeeft, zowel in de tekst als in de bronnenlijst. Een incorrect of niet weergegeven bron vergroot namelijk de kans dat in je scriptie plagiaat wordt gedetecteerd.

Wat is de bron van de tekst?

Bronvermelding of citatie is het aangeven van de oorsprong van informatie en van verwerkte teksten, afbeeldingen en beeldfragmenten, die zijn gebruikt voor het creëren van een gepubliceerd werk.

Hoe interpreteer je informatie?

Interpreteren bestaat dus uit twee gedeelten: (1) informatie achterhalen en (2) de bron plaatsen in de juiste historische context. Bij de eerste stap beantwoord je de eerste vijf vragen. De antwoorden geef je door naar de inhoud van de bron en het onderschrift/bijschrift te kijken.

Waarom is het belangrijk om bronnen te bewaren?

Voor historisch onderzoek zijn bronnen, primaire en secundaire, onmisbaar. Sterker nog, bronnen vormen het belangrijkste gereedschap voor de historicus. Het lezen en interpreteren van historische bronnen is echter niet eenvoudig. Je moet namelijk niet alleen met bronnen kunnen redeneren, maar ook over bronnen.

Wat zijn primaire bronnen?

Primaire bronnen zijn het oorspronkelijke bewijs van gebeurtenissen, objecten, personen of uitgevoerd werk.

Wat is primair bronnen?

Bronnen kunnen primair of secundair zijn. Primaire bronnen zijn bronnen die gecreëerd zijn in het verleden door historische personen. Dit kan zowel bedoeld zijn als onbedoeld.

Wat zijn de bronnen van het vak geschiedenis?

Naast historische kennis, jaartallen en historische actoren (personen) krijg je bij het vak geschiedenis ook te maken met bronnen. Bronnen zijn overblijfselen uit het verleden die we aflezen in het heden. Praktisch gezien zijn het dus voorwerpen uit het verleden die we gebruiken om het verleden uit te leggen.

Wat zijn geschreven bronnen?

Geschreven bronnen zijn stukken tekst uit het verleden geschreven door historische actoren. Deze teksten vertellen iets over hoe de schrijver tegen zijn wereld aankeek, oftewel het perspectief van de maker. Dit wereldbeeld is beïnvloed door de omgeving van de maker, oftewel zijn standplaatsgebondenheid.

Hoe weet ik als een bron betrouwbaar is?

Betrouwbare bronnen zijn vaak transparant. Een voorbeeld is dat er adres- en contactgegevens op de website staan. Of ze vermelden namen van klanten of samenwerkingsverbanden. Vaak zie je ook dat deze bronnen open staan voor commentaren op de informatie die ze publiceren.

Related Posts