Wat is een interculturele omgeving?

Wat is een interculturele omgeving?

Interculturele communicatie is de samenwerking tussen personen of internationale teams met verschillende culturele achtergronden. Niet alleen het beheersen van een andere taal is van belang, maar vooral ook het begrijpen van verschillende normen, waarden en gedragscodes.

Wat is een interculturele attitude?

En de vereiste attitudes bestaan uit respect (waarderen van andere culturen, culturele diversiteit); openheid (voor intercultureel leren en voor mensen uit andere culturen, zich onthouden van oordelen) en nieuwsgierigheid en ontdekking (tolerantie voor dubbelzinnigheid en onzekerheid).

Wat zijn interculturele onderwerpen?

Interculturele communicatie kan globaal worden omschreven als communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden. Als gevolg van de complexiteit van het begrip cultuur is het in vele gevallen echter allerminst eenvoudig om aan te geven wanneer er van zulke ontmoetingen sprake is.

Wat verstaan we onder Intracultureel?

Interculturaliteit is een continuüm en is afhankelijk van de grootte van het cultuurverschil met betrekking tot het gespreksonderwerp. Omdat culturele verscheidenheid kan variëren van maximaal tot minimaal kan de communicatie tussen mensen ook variëren van volledig inter- tot volledig intracultureel.

Wat is intercultureel werken?

Manier van werken waarbij er respect is voor en rekening gehouden wordt met verschillende culturele achtergronden en omstandigheden (Van der Sommen, 1996).

Wat is een interculturele medewerker?

Een interculturele medewerker is een brug- en bemiddelingsfiguur tussen cliënt en beroepskrachten. Hij/zij ondersteunt organisaties bij het uitbouwen van een toegankelijke en afgestemde dienst- en hulpverlening en werkt mee aan het ontwikkelen van een activiteitenaanbod voor specifieke doelgroepen.

Wat zijn internationale competenties?

Onder internationale competenties vallen interculturele competenties, een internationale oriëntatie en persoonlijke ontwikkeling. Interculturele competenties bestaan uit houding, kennis en vaardigheden die nodig zijn in de omgang met mensen van andere talige en culturele achtergronden.

Wat is culturele zelfkennis?

Culturele zelfkennis: kennis over het eigen referentiekader en wereldbeeld. verkennen. die met interculturele ontmoetingen gepaard kunnen gaan. en deze te integreren & het vermogen om de relativiteit van de eigen visies te aanvaarden.

Wat is belangrijk voor een goede interculturele communicatie?

4 tips voor succesvolle interculturele communicatie

 • Vertaal de waarde in verschillende normen. Culturele conflicten worden vaak uitgevochten op kernwaarden, terwijl het schuurt op de normen, de do’s and dont’s.
 • Begrijp de norm en accepteer.
 • Onze cultuur is één van de vele.
 • Wees nieuwsgierig, zonder oordeel.

Wat is de betekenis van diversiteit?

Diversiteit betekent verscheidenheid Daarbij gaat het zowel om zichtbare kenmerken (zoals geslacht, leeftijd en etniciteit) als om minder zichtbare kenmerken (zoals wensen, behoeften, belastbaarheid, ziekte of handicap, competenties, werkstijlen, seksuele voorkeur en karaktereigenschappen).

Wat zijn Diversiteitscompetenties?

Met diversiteitscompetenties bedoelen wij: de vaardigheden, houding en kennis van leerkrachten op het gebied van diversiteit.

Welke competenties zijn er allemaal?

Competenties voorbeelden

 • Energie.
 • Motiveren.
 • Aanpassingsvermogen.
 • Integriteit.
 • Tactisch gedrag.
 • Sensitief reageren.
 • Loyaliteit.
 • Oordeelsvorming.

Related Posts