Wat is een kapitalistische land?

Wat is een kapitalistische land?

In een kapitalistische economie zijn grond, producten en productiemiddelen privé-eigendom van ondernemers en hun bedrijven. Deze willen winst maken en willen daardoor hun producten of diensten meer waard maken.

Wat hoort bij kapitalisme?

Het kapitalisme is een economisch systeem dat is gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken. De productiemiddelen zijn meestal in privaat eigendom van particuliere ondernemers die daarbij veelal gebruikmaken van loonarbeid om meerwaarde te creëren.

Wat zijn de communistische landen?

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie

 • China.
 • Cuba.
 • Laos.
 • Noord-Korea.
 • Vietnam.

Wat is de vrijemarkteconomie?

Een economie waarin vraag en aanbod bepalen wat fabrikanten produceren, wat consumenten kopen en wat de prijs van producten is.

Wat is het Wirtschaftswunder?

De periode van wederopbouw in West-Duitsland wordt ook wel het Wirtschaftswunder (economisch wonder) genoemd. Het is een zeer succesvolle periode. Belangrijke factor in het herstel van West-Duitsland is de invoering van een andere munt: de Deutsche Mark (1948).

Hoe noemen we Duitsland officieel?

De Bondsrepubliek Duitsland (Duits: Bundesrepublik Deutschland), kortweg Duitsland (Duits: Deutschland, afgekort: BRD), is een land in Centraal-Europa.

Wat is een kapitalistische samenleving?

Het kapitalisme is een politiek-economisch stelsel waarbij de productiemiddelen (arbeid, gebouwen, grondstoffen en machines) en verbruiksgoederen volledig in particulier bezit zijn en waarin gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke winst.

Wat is het mensbeeld van kapitalisme?

Het mensbeeld van het kapitalisme is individualistisch. Het nastreven van het eigenbelang door individuen moet collectieve vooruitgang brengen. Daarbij verdwijnen overigens de maatschappelijke kosten van de productie via de vrije markt vaak uit het beeld. Denk aan duurzaamheid en milieu.

Welke landen in Europa zijn communistisch?

Het Oostblok was de verzamelnaam van de communistische landen in Oost-Europa tijdens de Koude Oorlog….Oostbloklanden

 • Sovjet Unie.
 • Polen.
 • Tsjecho-Slowakije.
 • Hongarije.
 • Bulgarije.
 • Roemenië
 • Oost-Duitsland (DDR) (West-Duitsland, BRD, was in handen van het Westblok.

Related Posts