Wat is een ontvlambare vloeistof?

Wat is een ontvlambare vloeistof?

Zeer ontvlambaar R11 Ontstekingstemperatuur > 35°C VG I ≤35°C Extreem ontvlambaar R12 ≤35°C Gevaarklasse / Pictogram Gevaarcategorie Signaalwoord Gevarenaanduiding H-zinnen Ontvlambare vloeistoffen Categorie 1 Gevaar H224 Categorie 2 Gevaar H 225 Categorie 3 Waarschuwing H 226

Wat is brandbare vloeistof?

Brandbare vloeistof = in het algemeen een vloeistof met een vlampunt van 60 °C of lager. Het vlampunt van een chemische stof is de laagste temperatuur waarbij de stof nog genoeg damp afgeeft om tot ontbranding te kunnen komen wanneer hij in contact komt met een ontstekingsbron.

Waarom branden ontvlambare stoffen?

Ontvlambare stoffen branden zeer gemakkelijk. Deze stoffen kunnen gemakkelijk door vonk of open vuur worden ontstoken. Voorbeelden zijn wasbenzine, thinner en ethanol. Voor vloeistoffen en gassen zijn het vlampunt en de gebruikstemperatuur bepalend.

Wat is een Ontvlambare stof?

Voor (licht) ontvlambare stoffen wordt het symbool gebruikt van een vlammetje (letter F of F+). De R-(gevaars)zinnen op het etiket geven meer informatie over het gevaar. Ontvlambare stoffen zijn te herkennen aan de zinnen R10, R11, R12, R17, en R30. Het risico kan worden beoordeeld met de ATEX-module van de Stoffenmanager.

Wat zijn de verschillen tussen vaste stoffen en vloeistoffen?

Vaste stoffen, vloeibare stoffen en gassen verschillen van elkaar, daar hun atomen of moleculen verschillend geschikt zijn qua dichtheid. In vaste stoffen zijn moleculen (atomen) stevig aan elkaar gebonden, de stof is vast In vloeistoffen zijn de bindingen tussen atomen of moleculen losser, zodat ze makkelijker kunnen bewegen

Wat zijn ontvlambare stoffen?

Ontvlambare stoffen. Ontvlambare stoffen branden zeer gemakkelijk. Deze stoffen kunnen gemakkelijk door vonk of open vuur worden ontstoken. Voorbeelden zijn wasbenzine, thinner en ethanol. Voor vloeistoffen en gassen zijn het vlampunt en de gebruikstemperatuur bepalend. Voor vaste stoffen vooral de fijnheid van het poeder.

Wat is een ontvlambaar vlampunt?

Licht ontvlambaar: vlampunt tussen 0°C en 21°C (K1), zoals brandspiritus. Ontvlambaar: vlampunt tussen 21° en 55°C (K2), zoals petroleum. Stoffen met een vlampunt boven 55°C worden “brandbaar” (K3) genoemd, zoals dieselolie.

Related Posts