Wat is een smeulbrand?

Wat is een smeulbrand?

Smeulen is de eerste fase van een brand. Tijdens de smeulfase is er onvoldoende zuurstof om verder te ontwikkelen. Een brand in de vlammenfase heeft minimaal 14% zuurstof nodig, bij een smeulbrand is er minder dan 5% zuurstof aanwezig. Een smeulbrand kenmerkt zich verder door veel rookontwikkeling.

Welke 3 dingen kan je weghalen om een brand te uit te maken?

Blussen van branden gaat door het wegnemen van ėėn of meer van deze factoren: Als er geen brandstof meer is, zal de brand doven….De branddriehoek of brandcirkel geeft de drie belangrijkste factoren weer die spelen bij een brand:

 • Brandbare stof of brandstof.
 • Zuurstof.
 • Ontbrandingstemperatuur.

Hoeveel procent zuurstof nodig voor brand?

Een brand heeft minimaal 14% zuurstof nodig om zich verder te ontwikkelen; bij minder dan 5% zal er geen enkele vlam te zien zijn en is er dus sprake van een smeulbrand.

Hoe noem je papier dat brand?

Brandklasse A Dit is een brand van vaste stoffen zoals: hout, papier, rubber, meubels, gordijnen.

Hoe voorkom je dat er brand ontstaat?

20 tips om een brand bij je thuis te voorkomen en overleven

 • Plaats voldoende rookmelders.
 • Vervang de batterij bijtijds.
 • Gooi een rookmelder na 10 jaar weg.
 • Laad ’s nachts geen toestellen op.
 • Droogkasten zijn tikkende tijdbommen.
 • Wees voorzichtig met sigaretten.
 • Blaas kaarsen altijd uit voor je de kamer verlaat.

Wat is er nodig om een brand te laten ontstaan?

Voor brand zijn er drie elementen nodig: een brandbare stof, een chemische reactie en een ontstekingsbron. Dit wordt ook wel de branddriehoek genoemd. Als een van deze elementen ontbreekt, kan er geen brand ontstaan.

Wat zijn de 3 Brandvoorwaarden?

Probeer nu 30 dagen gratis!

 • 4.1. Bij verbrandingen treden altijd een of meer van de volgende verschijnselen op: rook, roet, warmteontwikkeling, vlammen en vonken Roet is koolstof.
 • 4.2. Voor een verbranding heb je 3 brandvoorwaarden nodig: een brandbare stof, zuurstof en een ontbrandingstemperatuur.
 • 4.3.
 • 4.4.
 • 4.5.

Wat zijn de drie delen van de branddriehoek?

Related Posts