Wat is het Containmentpolitiek?

Wat is het Containmentpolitiek?

Het begrip ‘containment’ kan vertaald worden als ‘indamming’. De containmentpolitiek had tijdens de Koude Oorlog dan ook het doel om de verspreiding van het communisme in de wereld in te dammen/in bedwang te houden.

Wat deed het Marshallplan?

De Marshallhulp was een soort Amerikaanse ontwikkelingshulp voor landen die in de Tweede Wereldoorlog ernstig hadden geleden. De hulp was gebaseerd op het zogeheten Marshallplan. Dat was weer genoemd naar de bedenker ervan, de Amerikaanse generaal George Marshall (1880-1959), die het in 1947 voorstelde.

Wat wil het communisme?

Het communisme is een (politieke) ideologie die ernaar streeft om productiemiddelen (arbeid, gebouwen, grondstoffen en machines) en verbruiksgoederen tot gemeenschappelijk bezit te maken. Het is een economisch systeem waarbij inkomens en goederen in gelijke mate onder de bevolking is verdeeld.

Wat is een communistische expansie?

Onder containmentpolitiek wordt de Amerikaanse politiek verstaan in Europa, ten tijde van het presidentschap van Harry Truman (1884-1972). De term ‘containment’ betekent indamming. Het doel was om de expansie van het communisme in Europa – en later in Azië – in te dammen.

Wat was de glasnost?

Glasnost (openheid) De Russische term glasnost betekent openheid. Gorbatsjov geloofde dat een meer open samenleving cruciaal was om de SU vooruit te helpen. Burgers moesten meer vrijheid krijgen om mee te denken en mee te doen, om zo problemen aan te kunnen pakken. Dit zou de economie ook ten goede komen.

Waar was het Marshallplan?

George Marshall introduceerde het Marshallplan op 5 juni 1947 aan de Harvard-universiteit in Massachusetts.

Waarom Warschaupact?

De Warschaupact-landen verklaarden te streven naar een collectief veiligheidsstelsel voor Europa. De communistische staten meenden echter dat ze gedwongen waren eerst met elkaar een verdrag te sluiten.

Related Posts