Wat is het doel van de jaarlijkse klimaatconferenties?

Wat is het doel van de jaarlijkse klimaatconferenties?

Met enige regelmaat komen staten bijeen om met elkaar te spreken over de internationale klimaatproblematiek. Een agentschap van de Verenigde Naties, de UNFCCC, coördineert het internationale klimaatbeleid door elk jaar een Conference of Parties (COP) te organiseren.

Wat is het doel van het Kyoto-Protocol?

Alle EU-lidstaten en nog 164 andere landen beloofden in het Kyoto-protocol de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met acht procent te verlagen ten opzichte van 1990. De hoeveelheid broeikasgassen moet afnemen omdat die bijdragen aan de opwarming van het klimaat.

Welk land trok zich later terug uit het klimaatakkoord?

In 2000 moest de uitstoot zijn teruggedrongen tot het niveau van 1990. In 1997 hebben deze landen het zogenaamde Kyoto-protocol afgesproken, dat tot 2012 gold en waaraan al deze landen, behalve de Verenigde Staten zich committeerden. Bij afspraken over een vervolg (tot 2020) trok Canada zich terug.

Wat doet de UNFCCC?

Deze conferentie staat ook wel bekend als de Earth Summit of de Rio Conference. Een ander bekend initiatief dat uit deze conferentie voortkwam, zijn de Sustainable Development Goals (SDGs). De doelstelling van de UNFCCC is het voorkomen van klimaatemissies en het reduceren van de gevolgen van klimaatverandering.

Wat is een Raamverdrag?

Het raamverdrag beoogt samenwerking tussen landen om de mondiale temperatuurstijgingen en klimaatverandering te beperken en de gevolgen ervan op te vangen. De UNFCCC coördineert het internationale klimaatbeleid door elk jaar een Conference of Parties (COP ) te organiseren.

Waar was de vorige klimaatconferentie?

De conferentie volgde op de Klimaatconferentie van Katowice 2018. De top zou aanvankelijk van 2 tot 13 december 2019 gehouden worden in Santiago (Chili), maar werd uiteindelijk verplaatst naar Madrid.

Wat is het doel van het Kyoto-protocol?

Related Posts